Prasome padidinti nario atlyginima

Reikalaujame sąžiningo užmokesčio ir saugių, sveikų sąlygų darbe! Birželio 30 d. Nenorime su tuo taikstytis, nenorime pigios Rytų Europos šalies etiketės! Esame dėkingi Švietimo, mokslo ir kultūros komitetui už iki galo atliktą darbą ir sugebėjimą suderinti visų suinteresuotų grupių pozicijas. Nacionalinių ir valstybinių kultūros ir meno įstaigų darbuotojų, kurie viešo spektaklio, koncerto ar kito renginio metu atlieka profesionalaus scenos meno kūrinius, ir kurių pareigybių sąrašą tvirtina Lietuvos Respublikos kultūros ministras, pareiginės algos kintamosios dalies nustatymas priklauso nuo einamųjų metų vykdomos kūrybinės veiklos užduočių ir vertinimo rodiklių ir gali siekti iki 2 pareiginės algos pastoviosios dalies dydžių, neviršijant kultūros ir meno įstaigai skirtų lėšų darbo užmokesčiui ir nurodant mokėjimo terminą.

„McDonald's“ planuoja didinti atlyginimus JAV, pasamdyti naujų darbuotojų - Verslo žinios

Cesiuliu, tarybos nariais bei mokyklų direktoriais, tačiau aiškaus atsakymo į šį klausimą kabinetų labirintuose taip ir nepavyko sužinoti. Valstybė savo dalį pakėlė, o savivaldybė savosios ne.

Kadangi savivaldybės taryba savosios dalies nepridėjo, mokyklos negali nustatyti didesnio atlyginimo nei leidžia lėšos. Kreipimesi kalbama ir apie tai, jog mokyklų bibliotekininkių atlyginimų pakėlimą esą ignoravusi ir ankstesnė miesto valdžia.

Apanavičienei bei jos kolegėms nerimą kelia ir tai, kad nedidelis atlyginimas ateityje lems ir mažą pensiją. Šiuo metu PAGD papildomai prašo 17 mln.

Pranešti klaidą

Eur, tačiau vilties, kad šis prašymas bus įgyvendintas, nėra. Misiūnas džiaugiasi pagaliau vykdomomis pertvarkomis. Jis pastebi, kad reforma padėjo atsigauti policijai, šia linkme eina ir Valstybės sienos apsaugos tarnyba.

Misiūnas: skirtumai tarp ugniagesių ir policininkų atlyginimų — nenormalūs E. Pagrindinė ugniagesių keliama problema — maži atlyginimai, dažnai nesiekiantys ir eurų. Misiūnas pritarė, kad skirtumai tarp policijos pareigūnų, Valstybės sienos apsaugos tarnybos darbuotojų ir ugniagesių atlyginimų yra nenormalūs.

Policija praėjusiais metais optimizuodama administracinį aparatą sutaupė 7 mln. Ministras sako, kad kitų metų biudžeto projekte ugniagesių atlyginimų didinimui numatyta 1, mln. Jis taip pat išreiškė viltį, kad Seime priimant biudžetą ugniagesiams bus skiriama daugiau lėšų.

  1. laisvalaikistau.lt > Europarlamentarams siūloma mokėti Seimo nario algai prilygstantį atlyginimą
  2. „Moki-veži“ parduotuvių darbuotojų atlyginimus didina iki 16% - Verslo žinios
  3. Kokios zoles didina varpa
  4. Nario dydis erekcijai

LTIKĮDPS federacijos narių susitikimas su Kultūros ministerijos atstovais dėl asmeninių muzikos instrumentų naudojimo ir kompensavimo tvarkos Šiandien LR kultūros ministerijoje įvyko pasitarimas dėl asmeninių muzikos instrumentų naudojimo nacionalinių, valstybinių ir savivaldybių teatrų bei koncertinių įstaigų kūrybinei veiklai kompensavimo tvarkos.

Pasitarime dalyvavo LR kultūros minsiterijos atstovė, Lietuvos Teatrų ir koncertinių įstaigų darbuotojų profesinių sąjungų bei orkestro bendruomenės atstovai.

Pandemija pakoregavo įprastas motyvavimo priemones

Vieningai buvo pritarta, kad esama instrumentų amortizacijos tvarka, kuri buvo patvirtinta dar metais, neatitinka šių dienų ekonominių realijų. Pasiūlyta koreguoti kompensavimo tvarkos 3.

Vietoje 1 bazinės socialinės išmokos, pasiūlyta įvesti 2 bazinės socialinės išmokos dydį. Finansų ministerija nurodė Kultūros minsiterijai kitų metų kultūros sektoriaus biudžetą sumažinti net 17 mln. Sektorius, kuriam iš valstybės biudžeto atseikėjama tik 1.

Sakoma, kad tai tik diskusijos pradžia. Bet esmės tai visiškai nekeičia.

Alytaus miesto mokyklų bibliotekose dirba 22 darbuotojos. Romos Apanavičienės nuotr.

Atnaujinsime kultūros finansavimo sistemą sudarydami daugiau galimybių puoselėti kultūrą regionuose. Atnaujinsime kultūros infrastruktūrą.

  • Nario dydis 18 cm.
  • Naujienos - oprofsajunga
  • Ingą Ruginienę su naujomis LPSK pirmininkės pareigomis ir linkime sėkmės, stiprybės, palaikymo ir gerų sprendimų darbuotojų naudai!
  • „Orlen Lietuvos“ darbuotojams didinami atlyginimai | laisvalaikistau.lt
  • Ты был бы горд им, Майкл.
  • Alytaus miesto mokyklų bibliotekininkės prašo padėti surasti dingusius atlyginimus | Dainavos žodis

Didinsime kultūros prieinamumą visoje Lietuvoje Nematome čia jokios finansavimo sistemos, kultūros infrastruktūros atnaujinimo galimybių ir juo labiau strateginio Lietuvos kultūros vaidmens politikoje įtvirtinimo. Raginame kultūros ir meno bendruomenę netylėti, kol dar ne vėlu Birželio 30 d. Įsakymu Nr. ĮV reglamentuotą asmeninių muzikos instrumentų naudojimo kūrybinei veiklai nacionaliniuose ir savivaldybių teatruose ir koncertinėse įstaigose kompensavimo tvarką.

Super Mario Bros. retrospective: It all leads to this - NES Works #016

Dar metais patvirtinta kompensavimo tvarka pažeidžia orkestro artistų lygiateisiškumo principą bei darbo kodekso straipsnio 3 dalį, kurioje teigiama, kad darbdavys turi užtikrinti normalias darbo sąlygas, kad darbuotojai galėtų įvykdyti darbo normas.

Viena iš tokių sąlygų yra darbui atlikti reikalingų medžiagų ir įrankių tinkama kokybė ir jų pateikimas reikiamu metu. Šiuo metu nacionaliniuose ir valstybiniuose teatruose tokios sąlygos užtikrinamos ne visiems vienodai. Pučiamaisiais instrumentais grojantys muzikantai yra aprūpinami instrumentais bei eksploatacinėmis medžiagomis, o styginiais instrumentais grojantys muzikantai yra priversti instrumentus įsigyti už savo lėšas.

Kompensavimo tvarkoje nustatyti kompensacijos už instrumentų naudojimą dydžiai neatitinka šių dienų ekonominių šalies realijų. Instrumentų eksploatacijos kaštai per paskutinį dešimtmetį išaugo beveik tris kartus.