Matmenu skersmens matmenys

Ribiniai matmenų nuokrypiai tarp bet kurių dviejų skylių ašių. Neapibrėžti apvalinimo spindulių, briaunų ir kampų ribiniai nuokrypiai nenurodomi atskirai, tačiau turi atitikti tuos, kurie nurodyti GOST , atsižvelgiant į neapibrėžtų linijinių matmenų ribinių nuokrypių kokybės ar tikslumo klasę. Taikant matmenis, kurie nustato atstumą tarp vienodai išdėstytų identiškų gaminio elementų pavyzdžiui, skylių , vietoj matmenų grandinių rekomenduojama taikyti dydį tarp gretimų elementų ir dydį tarp kraštutinių elementų produkto pavidalu, atsižvelgiant į tarpus tarp elementų ir tarpo dydį 58 pav. Visus matmenis slyginai galima suskirstyti dvi grupes - gaubianiuosius vidinius ir gaubiamuosius iorinius. Pailgėjimo linijos už matmenų linijos strėlių galų turėtų būti Jei identiški elementai pavyzdžiui, skylės yra išdėstyti tolygiai išilgai apskritimo, tada nurodomas šio elemento dydis skylės skersmuo , bendras identiškų elementų skaičius ir apskritimo, išilgai kurio yra šie elementai, skersmuo.

Apraytos form tolerancijos ir j ymjimas briniuose. Mokymo priemon parayta pagal technologijos mokytoj rengimo program. Ja taip pat gals naudotis moksleiviai ir studentai, studijuojantys main mokslodisciplinas.

Storis lakštai, sienos, šonkauliai ir kt. Pavyzdys: d, d 1, d 2 Kitos medžiagos brėžiniams kurti čia. Kokia raidė žymi plotį? Matematikoje, geometrijoje ir fizikoje plotis skersmuo žymimas maža angliška raide quot; bquot. Jei prisimenate formules iš mokyklos matematikos kurso, tada juose visada taip nurodomas plotis.

Matmenys Bet koks gaminys turi matmenis. Jie reikalingi gaminant ir kontroliuojant detales. Briniuose nurodomi linijiniai bei kampiniai matmenys, detali forma irpagaminimo tikslumas. Sudtingos formos detalms paymimi koordinuojantysmatmenys. Pagrindinis detals matmuo vadinamas nominaliniu. Matmenu skersmens matmenys surandamaspagal apskaiiavimus, gautuosius rezultatus suapvalinus iki sveiko milimetrskaiiaus.

Taiau nominalinis matmuo parenkamas ne bet koks, o pagal normalinilinijini matmen eiles. Kuo stambesn eil, tuo tame paiame intervale maiau matmen.

Vakuumas Kaip spusteleti narys

Pavyzdiui, 1. Normalini matmen reikms intervale nuo 1 iki 10 mm R5 Matmenu skersmens matmenys R20 R40 R5 R10 R20 R40 1,00 1,00 1,00 1,00 3,41,05 3,6 3,6 1,1 1,1 3,81,15 4,0 4,0 4,0 4,0 1,2 1,2 1,2 4,21,3 4,5 4,5 1,4 1,4 1,4 4,81,5 5,0 5,0 5,0 1,6 1,6 1,6 1,6 5,31,7 5,6 5,6 1,8 1,8 6,01,9 6,3 6,3 6,3 6,3 2,0 2,0 2,0 6,72,1 7,1 7,1 2,2 2,2 7,52,4 8,0 8,0 8,0 2,5 2,5 2,5 2,5 8,52,6 9,0 9,0 2,8 2,8 9,53,0 10,00 10,00 10,00 10,00 3,2 3,2 3,2 5 eils R5 intervale yra 5 skaiiai, R, R ir t.

Jei matmuo yra intervalenuo 10 ikitai eilei R5 jo reikms galt bti 10, 16, 25, 40, 63, Pasirenkantskaii eil, pirmenyb teikiama stambesnei eilei. Toks matmen eili sudarymassumaina pjovimo ir matavimo ranki vairov, mediag asortiment, o tuo paiuir gamybos ilaidas.

Visus matmenis slyginai galima suskirstyti dvi grupes - gaubianiuosius vidinius ir gaubiamuosius iorinius.

Populiarūs straipsniai

Pirmieji vadinami skylmis ir ymimi D,antrieji - velenais ir ymimi d. Matmenu skersmens matmenys nuo detali matmen tipo ir dydio,jas pagaminti absoliuiu tikslumu nemanoma.

Todl darbo brinyje turi btinurodytos matmens kitimo ribos.

Nario storis 13 cm

Pavyzdiui, strypelio matmuo d gali keistis nuomaiausio ribinio dmin iki didiausio ribinio dmax 1 pav. Didiausio ribinio ir nominalinio matmen algebrinis skirtumas vadinamas vir-utine nuokrypa ir ymimas es. Todl, savaime aiku, tuo paiu masteliu jasatvaizduoti nemanoma. Plotas, kur apriboja linijos, einanios per virutins ir apatins nuokryp ribas,vadinamas tolerancijos lauku 1, 2 pav. Nuokrypa, esanti ariau nulins linijos,vadinama pagrindine.

Ji nurodo tolerancijos lauko padt nulins linijos atvilgiu.

Mokslo kryptys

Jei tolerancijos laukas yraaukiau nulins linijos, tai tikrieji matmenys visuomet bus didesni ir atvirkiai,jei tolerancijos laukas emiau nulins linijos, tikrieji matmenys - maesni unominalin matmen. Tolerancijos turi kompensuoti detali gamybos ir matavimo paklaidas. Laipsnio rodiklisx priklauso nuo apdirbimo bdo ir esti nuo 2,5 iki 3,5, c - koeficientas, D - matmensreikm.

Brėžinyje pavaizduoti faktiniai natūralūs gaminio matmenys, nepriklausomai nuo vaizdo mastelio. Linijiniai matmenys ilgis, plotis, aukštis, lanko spindulys, apskritimo skersmuo nurodomi milimetrais be matavimo vieneto, o kampiniai matmenys - laipsniais, minutėmis, sekundėmis su matavimo vienetu.

Matavimo paklaidos priklauso nuo matuojam dydi ir aplinkostemperatros. Matmenims iki mm jos sudaro apie 0,D.

Todl paiuaukiausiu tikslumo laipsniu pagamint detali matmen tolerancijos neturi btimaesns u mint paklaid sum. Pavyzdiui, matmuo 25 yra intervale tarp 18 ir Apskaiiuotoji i reikm nusakyt matmens 25 kitimo interval.

Taiau jis yralabai maas dydis, ir tok tikslum pasiekti praktikai bt nemanoma irneekonomika. Standartais yra nustatyti tam tikri tikslumo laipsniai, vadinamikvalitetais.

Padidinti valstybes vandeni

Kvalitetas - tai tolerancij visuma, kurios kinta priklausomai nuo nominaliniomatmens, iliekant pastoviam tikslumo laipsniui. Kiekvieno kvaliteto tolerancijacharakterizuojama pastoviu koeficientu a, kuris vadinamas tolerancijos vienetskaiiumi.

DETALIŲ MATMENŲ, PAVIRŠIŲ IR FORMŲ TIKSLUMAS

Main gamyboje jungiamj detalitolerancijos bna nuo 7 iki 13 kvaliteto. Labai tiksli matmen kalibr tolerancijosnustatytos 2 - 4 kvalitetuose. Aukiausiu tikslumo laipsniu gaminami tik galiniaiilgio matai.

  1. Lygos dydzio narys
  2. Она наконец одолела всю комнату по периметру без остановки.

Pagal Vieningj tolerancij ir suleidim sistem visi matmenys iki mmsuskirstyti tris grupes: iki mm, nuo mm iki mm ir nuo iki 8 10 mm. Matmenys iki mm suskirstyti 13 pagrindini interval: iki 3 mm,nuo 3 iki 6 mm, nuo 6 iki 10 mm ir t. Be to, grupse matmenys, didesni negu10 mm suskirstyti tarpinius intervalus. Matmenysnuo iki mm suskirstyti 8 pagrindinius ir 16 tarpini interval, matmenysnuo iki 10 mm - atitinkamai 5 ir 10 interval.

Pagal technines slygas tikrieji Matmenu skersmens matmenys skersmens matmenys gali bti lygs nominaliniammatmeniui, arba skirtis nuo jo didjimo majimo kryptimi. Norint ivengtipainiavos standartais nustatytos pagrindini nuokryp reikms, nuo kuri priklausotolerancijos lauko padtis nominalinio matmens atvilgiu.