Nario dydis ir nutukimas, Kaip leisite vasarą?

Turėtų būti atsižvelgiama į turimas nacionalines rekomendacijas; ES kovos su vaikų nutukimu veiksmų planą 12 , kuriame pripažįstamas teigiamas sveikatos ugdymo ir ligų prevencijos poveikis tiek piliečiams, tiek sveikatos priežiūros sistemoms, ir sveikos mitybos 13 bei fizinio aktyvumo skatinimo svarba lėtinių ligų ir neužkrečiamųjų ligų rizikos mažinimui ir valstybių narių prašoma vienu iš svarbiausių prioritetų toliau laikyti sveikos mitybos ir fizinio aktyvumo skatinimą, tokiu būdu prisidedant prie ES piliečių sveikatos ir gyvenimo kokybės gerinimo ir sveikatos priežiūros sistemų tvarumo; taip pat — m. Kartais vien kūno masės sumažinimas padeda sureguliuoti kraujospūdį be vaistų. Norint įvertinti savo kūno masę yra pasiskaičiuojamas kūno masės indeksas KMI ir vertinama liemens apimtis idealu, kai vyro liemens apimtis ne didesnė kaip 94 cm, o moters — 80 cm. Įgyvendinant šias programas turi būti sudarytos sąlygos stebėti įvairius rodiklius, pavyzdžiui, socialinę nelygybę; Be to, bent 3 kartus per savaitę turėtų būti įtraukta labai intensyvi veikla ir raumenis bei kaulus stiprinanti veikla

Nuorodos kopijavimas

Europos Sąjungos Taryba pabrėžia, kad svarbu skatinti sveiką gyvenseną, visų pirma pasitelkiant mitybą ir fizinį aktyvumą, visų pirma 3 : — m. ES kovos su vaikų nutukimu veiksmų planą 12kuriame pripažįstamas teigiamas sveikatos ugdymo ir ligų prevencijos poveikis tiek piliečiams, tiek sveikatos priežiūros sistemoms, ir sveikos mitybos 13 bei fizinio aktyvumo skatinimo svarba lėtinių ligų ir neužkrečiamųjų ligų rizikos mažinimui ir valstybių narių prašoma vienu iš svarbiausių prioritetų toliau laikyti sveikos mitybos ir fizinio aktyvumo skatinimą, tokiu būdu prisidedant prie ES piliečių sveikatos ir gyvenimo kokybės gerinimo ir sveikatos priežiūros sistemų tvarumo; taip pat — m.

Europos maisto produktų ir mitybos politikos veiksmų planą 14 ; 4. Pasaulio sveikatos organizacijos PSO — m. Darnaus vystymosi darbotvarkė iki m.

Todėl turi būti tinkamai atsižvelgiama į abi šias sritis; 7. Europos vaikų nutukimas labai susijęs su jų tėvų socialine ir ekonomine padėtimi: yra didesnė tikimybė, kad žemesnių socialinių ir ekonominių grupių tėvai turės antsvorio.

Didesnė tikimybė, kad nutukusių tėvų arba tėvų, kurių socialinė ir ekonominė padėtis blogesnė, vaikai turės prastus mitybos įpročius ir įgis antsvorio. Be to, kai kuriose valstybėse narėse yra mažesnė tikimybė, kad vaikai iš žemesnių socialinių ir ekonominių grupių, ypač priešlaikinio gimimo atveju, bus maitinami krūtimi 25 ; Nario dydis ir nutukimas.

toyodacenter

Vaikų nutukimo problemai išspręsti jokio pavienio veiksmo nepakanka. Be to, sektorių politika taip pat gali daryti didelį nepageidaujamą poveikį sveikai mitybai ir fiziniam aktyvumui.

Todėl vaikų nutukimo problema turėtų būti vienas iš svarbiausių atskirų valstybių narių ir Europos Sąjungos darbotvarkės punktų, o ją spręsti reikia prioriteto tvarka ir pasitelkiant įvairius koordinuotus veiksmus įvairiuose sektoriuose; Be to, reikia atlikti išsamesnius visuomenės sveikatos mokslinius tyrimus siekiant akcentuoti ekonomines pasekmes ir lemiamus ekonominius veiksnius visose socialinėse ir ekonominėse grupėse, taip pat užtikrinti veiksmingą su visuomenės sveikata susijusią politiką, intervencines priemones ir prevencijos programas; Sveiki vaikai yra geriau pasirengę mokytis ir ugdytis mokykloje, dėl to vėliau gyvenime jie turi geresnių asmeninio tobulėjimo galimybių ir yra produktyvesni; PSO duomenimis, 5—17 metų amžiaus vaikai ir jaunuoliai per dieną vidutiniško arba didelio intensyvumo fiziniam aktyvumui turėtų skirti bent 60 minučių.

Be to, bent 3 kartus per savaitę turėtų būti įtraukta labai intensyvi veikla ir raumenis bei kaulus stiprinanti veikla Turėtų būti atsižvelgiama į turimas nacionalines rekomendacijas; Turėtų Nario dydis ir nutukimas stengiamasi ugdymo aplinkoje sukurti sveiko gyvenimo būdo rėmimui palankią aplinką; Vyriausybės ir viešosios institucijos turi galimybę rengdamos viešuosius pirkimus padidinti sveiko maisto, taigi, ir geresnės mitybos, paklausą ir turi galimybių teisingu ir skaidriu būdu daryti įtaką rinkai bei skatinti naujoves, kad būtų tiekiamas maistingumo požiūriu labiau subalansuotas maistas; Vėliau kintantiems mitybos poreikiams patenkinti kūdikiai turėtų gauti tinkamos mitybinės vertės ir saugaus papildomo maisto, maitinimą krūtimi tęsiant iki dvejų metų amžiaus arba ilgiau.

Tokiose gairėse tėvams, globėjams ir ugdymo įstaigų maisto tiekėjams reikia pateikti rekomendacijų dėl, inter alia, tinkamų porcijų dydžių, ir informaciją, kurioje išdėstomos maistingo, įperkamo ir tinkamo maisto pasirinkimo galimybės; 3.

Laida \

Tokiu būdu būtų siekiama užtikrinti, kad į vaikus ir paauglius orientuota rinkodaros komunikacija nebūtų skatinama vartoti didelės energinės vertės ir daug druskos, cukrų ar sočiųjų riebalų ir riebalų rūgščių transizomerų turinčius arba kitaip nacionalinių ar tarptautinių mitybos gairių neatitinkančius maisto produktus, ir kad pramonės sektoriaus pastangos gerinti maisto produktus, jais prekiauti ir juos reklamuoti būtų vis nuoseklesnės; 8.

Įgyvendinti sveikatos aspektų integravimo į visų sričių politiką požiūrį, padedantį sukurti didesnį įprastinį ir laisvalaikio fizinį aktyvumą skatinančią aplinką ir infrastruktūrą ir lengviau pasirinkti sveikesnius Nario dydis ir nutukimas produktus; Įgyvendinant šias programas turi būti sudarytos sąlygos stebėti įvairius rodiklius, pavyzdžiui, socialinę nelygybę;