Padidinkite mito ir realybes nari. „Senoi“, sapnų vertėjai

Sakau jiems štai ką: per pastarąjį keleto savaičių ir mėnesių laikotarpį pamatėme, kiek kai kuriais atžvilgiais pasistūmėjome į priekį, bet pamatėme ir tai, kokį kelią dar turime nueiti. Šis kompromisas iš tikrųjų reikalingas, ir visi privalome padėti jį pasiekti. Serbija turi spręsti šiuos klausimus savo labui. Iš tikrųjų iš Serbijos turėtume tikėtis, kad ji imtųsi atsakingo regiono lyderės vaidmens Kosovo ir Bosnijos atžvilgiu, o ne apdovanoti Serbiją tarsi vaiką, kuriam duodamas saldainis už tai, kad jis buvo geras.

Posėdis pradėtas 9. Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės pažeidimo atvejų paskelbiami pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų žr. Europos Bendrijų ir Idealus nario dydis Respublikos stabilizacijos ir asociacijos susitarimas — Europos Bendrijų ir Serbijos stabilizacijos ir asociacijos susitarimas diskusijos Pirmininkė.

Serbijos Parlamentui pirmajam ratifikavus šį susitarimą, pradėtas ratifikavimo procesas. Susitarime apibrėžtas politinis, teisinis ir ekonominis Europos Sąjungos ir Serbijos bendradarbiavimo pagrindas, todėl Serbija nebūtų galėjusi toliau dalyvauti integracijos į Europą procese, neratifikavusi šio susitarimo. Europos Parlamentui nebuvo pateiktos ataskaitos apie Serbiją, nes Serbijai nesugebėjus visapusiškai bendradarbiauti su Hagoje įsikūrusiu Tarptautiniu baudžiamuoju tribunolu buvusiajai Jugoslavijai TBTBJ ratifikavimo procesas valstybėse narėse nutrūko.

Šiuo metu susitarimas ratifikuotas vienuolikoje valstybių narių, todėl šiandien raginu likusias valstybes nares kuo greičiau pasielgti taip pat. Šiandien šioje aukštojoje asamblėjoje ratifikavus šį susitarimą, būtų aiškiai ir tvirtai išreikšta parama Serbijos pastangoms europinės integracijos procese.

Tačiau vien tik taip nebus užtikrintas sėkmingas ratifikavimo proceso įgyvendinimas. Rezoliucijoje dėl Serbijos, dėl kurios balsuosime rytoj, aiškiai išreiškiama mūsų parama. Turime paremti Serbiją jos ilgame ir sunkiame kelyje į narystę Europos Sąjungoje.

Serbija, kuri ilgą laiką buvo nuošalyje ir atskirta nuo modernios Europos politikos ir ekonomikos, šiuo metu susiduria su daugeliu problemų. Per pastaruosius dvejus metus matėme, kad politinėje arenoje Serbija tampa vis europietiškesnė. Jeigu Serbijos vadovai sėkmingai įgyvendins visas reikiamas reformas ir išspręs problemas, tai mums bus įrodymas, kad šalis nuoširdžiai įsipareigojusi dėl europietiškų vertybių ir gyvenimo būdo.

Jau turėjome galimybę stebėti teigiamus pokyčius.

Palankiai vertinome Serbijos pasiryžimą siekti kompromisų ir m. Serbija panaikino privalomąją karinę tarnybą, jauniems Serbijos piliečiams suteikdama galimybę mokytis, studijuoti ir tobulėti.

Be to, sustiprinta ginkluotųjų pajėgų civilinė priežiūra. Ratko Mladić tebesislapsto praėjus daugiau nei penkiolikai metų nuo jo vykdyto genocido Srebrenicoje, kuris laikomas didžiausiu nusikaltimu Europoje po Antrojo pasaulinio karo.

Palankiai vertiname Serbijos vyriausybės pareiškimą, kad bendradarbiavimas su Hagos tribunolu laikomas prioritetu. Tačiau, Padidinkite mito ir realybes nari teigė TBTBJ vyriausiasis prokuroras, Serbijos valdžios institucijas raginame gerokai sumažinti jų išreikštos politinės valios ir konkrečių Padidinkite mito ir realybes nari atotrūkį. Atėjo laikas Serbijai užbaigti šį skausmingą etapą ir žengti naują žingsnį siekiant susitaikymo regione.

Jei Serbija neįrodys, kad visapusiškai bendradarbiauja su Hagos tribunolu, kaip numatyta m. Įtikinamiausiu įrodymu būtų asmenų, kuriems pateikti kaltinimai, areštas ir ekstradicija. Serbijos pastangos iki šiol nedavė laukiamų rezultatų ir tebėra per menkos. Vakarų Balkanų regioniniuose santykiuose pasiekta reikšmingų pokyčių, kuriuos geriausiai atspindi Serbijos ir Kroatijos santykiai. Palankiai vertiname Serbijos prezidento poziciją, kuria suteiktas stiprus postūmis ilgalaikiam susitaikymui regione.

Nepaisant to, lieka nemažai neišspręstų problemų. Belgradas turi užmegzti konstruktyvius santykius su Priština artėjančiame dialoge ir, neatsižvelgiant į Kosovo statusą, Belgrado ir Prištinos santykiai turi tapti partneryste, kad visas regionas galėtų siekti integracijos į Europą. Tai galima būtų pasakyti ir apie Serbijos santykius su Bosnija ir Hercegovina. Belgradas turėtų paremti reformas, dėl kurių Bosnija ir Hercegovina kaip šalis, turinti savo valdžios institucijas, galėtų derėtis dėl narystės Europos Sąjungoje.

Šiuo metu tokie procesai nevyksta. Enikő Győri, einanti Tarybos Pirmininko pareigas. Gerbiami nariai, tikiuosi, mane laikysite buvusia šio Parlamento nare, o aš savo ruožtu galėsiu užtikrinti, kad Vengrijos pirmininkavimas Tarybai bus palankus šiam Parlamentui.

Su dideliais lūkesčiais nekantrauju kartu dirbti ateinančius penkis su puse mėnesio.

Komisijos Pirmininkas J. Barroso, Komisijos narys J.

Toliau kalbėsiu savo gimtąja kalba. Be to, pasinaudodama galimybe norėčiau padėkoti Europos Parlamento pranešėjui Jelko Kacinui, parengusiam puikų pranešimą šia tema, ir palankiai įvertinti rezoliuciją dėl Serbijos integracijos į Europos Sąjungą.

Tegul jums niekada netrūksta siūlų siuvinėti savo svajones

Narystės Europos Sąjungoje perspektyva Serbijai, kaip ir kitoms regiono šalims, turėjo didelės reikšmės, ir šalis per pastaruosius kelerius metus padarė aiškią pažangą. Stabilizacijos ir asociacijos susitarimas — svarbus žingsnis Serbijos integracijos į Europos Sąjungą procese. Šiuo susitarimu dar labiau stiprinami glaudūs Europos Sąjungos ir Serbijos santykiai ir kuriami sutartiniai šių šalių santykiai. Susitarimu kuriama nauja politinio dialogo struktūra. Juo kuriama laisvosios prekybos erdvė ir stiprinami dvišaliai ekonominiai santykiai, dėl kurių Serbija gaus daug ekonominės naudos.

Susitarimu skatinama reforma, kuria bus daroma įtaka Serbijos ekonomikos augimui ir padedama plėtoti gerai veikiančią rinkos ekonomiką.

Be to, šiuo susitarimu padedami pagrindai geresniam Europos Sąjungos ir Serbijos bendradarbiavimui ateityje įvairiose srityse, įskaitant kovą su organizuotu nusikalstamumu ir neteisėtą tarpvalstybinę prekybą bei galiojančių aplinkos apsaugos taisyklių gerinimą.

Komisija pradėjo susitarimo ratifikavimo procesą. Šiuo metu susitarimą savo parlamentuose yra patvirtinusios Padidinkite mito ir realybes nari šalių, įskaitant, be abejo, Vengriją. Manome, kad kitos valstybės narės greitai taip pat ratifikuos šį susitarimą. Taryba palankiai vertintų, jeigu Stabilizacijos ir asociacijos susitarimas įsigaliotų iki m.

Tai reikštų, kad Serbija užmegztų plačių užmojų sutartinius santykius su Europos Sąjunga kaip tik tuo metu, kai būtų pradėti vykdyti intensyvūs pasirengimo stojimui į Europos Sąjungą veiksmai.

Savo balsais galite suteikti daugiau reikšmės šiam procesui ir jį paskatinti, atsižvelgiant į vieningą paramą, visų politinių jėgų išreikštą Užsienio reikalų komiteto posėdyje gruodžio mėn. Serbija išreiškė savo įsipareigojimą dėl Europos Sąjungos m. Praėjusių metų spalio mėn.

Taryba paprašė Komisijos pareikšti savo nuomonę.

Jos galima tikėtis antroje m. Žinome, kad europinės integracijos procesas atneštų Serbijai įvairios naudos. Tačiau kartu Serbija turi įgyvendinti esmines reformas. Tai apima tolesnes pastangas gerinti viešąjį administravimą, stiprinti teisinę valstybę, vykdyti teisingumo sistemos reformą, kovoti su korupcija ir organizuotu nusikalstamumu bei bendradarbiauti su Tarptautiniu baudžiamuoju tribunolu buvusiajai Jugoslavijai.

Kaip nurodyta Jelko Kacino pranešime, integracijos procesas plėtojamas remiantis šioje srityje pasiekta pažanga. Palankiai vertiname tai, kad daugelis užsibrėžtų tikslų jau įgyvendinta. Pasinaudodama proga norėčiau pabrėžti, kad praėjusiais metais Serbija žengė istorinį žingsnį siekdama taikos su kaimyninėmis šalimis.

rm yra trečiasis bts narys, pažymėjęs kelis nr. 1 hitas pasaulio dainų topuose

Be to, palankiai vertinu Serbijos bendradarbiavimą su Europos Sąjunga m. Komisija visapusiškai palaiko vyriausiosios įgaliotinės C. Ashton šioje srityje atliktą darbą. Galiausiai norėčiau pasidalyti baigiamosiomis mintimis. Manau, Padidinkite mito ir realybes nari Europos Sąjunga turi palaikyti plėtros proceso patikimumą.

Priemonės mūsų rankose. Manau, kad Vengrijos pirmininkavimo Tarybai laikotarpiu sėkmingai užbaigus derybas dėl stojimo su Kroatija, Serbijai tai bus teigiamas ženklas, kad procesas vyksta ir kad Balkanų šalims yra vietos Europos Sąjungos tautų šeimoje. Ponia pirmininke, ponios ir ponai, m. Palankiai vertinu sudarius šį naują susitarimą Serbijai atsiradusias galimybes, nes kartu galėsime kurti bendrą ateitį taikioje Europoje.

Štefan Füle, Komisijos narys. Be to, norėčiau išreikšti dėkingumą pranešėjui Jelko Kacinui už pranešimą apie Serbijos europinės integracijos procesą.

Šiuo svarbiu veiksmu siekiama paskatinti Serbiją, Kaip padidinti varpos ilgi ji atnaujino pastangas siekti susitaikymo regione. Stabilizacijos ir asociacijos susitarimu SAS sukuriama visapusiška institucinė sistema, t.

SAS taryba ir SAS komitetas, atnaujinta politinio dialogo sistema ir pakomitečių tinklas, apimantis daugelį Europos Sąjungos politikos sričių.

Ekonominiu požiūriu SAS numatyta laipsniškai kurti laisvosios prekybos zoną ir laipsniškai integruoti Serbiją į Europos Sąjungos tarptautinę rinką, tuo užtikrinant ekonominę naudą ne tik Serbijai, bet ir Europos Sąjungai.

Kaip ir m. Vidurio Europoje, susitarimu bus paskatintos investicijos, visų pirma netiesioginės investicijos. Padidinkite mito ir realybes nari taps pagrindiniu Serbijos ekonomikos augimo veiksniu ir padės Serbijai kurti veikiančią rinkos ekonomiką. Šio susitarimo nauda Europos Sąjungai lygiai tokia pat svarbi.

Europos Sąjungos eksportuotojams bus atverta Serbijos rinka. Pirmiau galioję palyginti dideli įkainiai per kelerius metus bus visiškai panaikinti, išskyrus kelis svarbius žemės ūkio produktus. Be to, laipsniškai integruojant Serbiją į vidaus rinką, sąlygos investuotojams taps stabilesnės ir nuspėjamesnės.

Konkurencijos ir valstybės pagalbos teikimo taisyklės suderintos su Europos Sąjungoje galiojančiomis taisyklėmis. Intelektinės nuosavybės teisių apsaugos sistema taip pat laipsniškai pritaikoma prie Europos Sąjungoje nustatytų standartų.

Serbijos viešųjų pirkimų rinka irgi pamažu atveriama Europos pirkėjams. Europos Sąjungai glaudesni ryšiai su Serbija turės ir keletą kitų pranašumų, visų pirma bus palengvintas bendradarbiavimas teisingumo, laisvės ir saugumo, aplinkos, transporto ir muitinių bei kitose srityse. Todėl Europos Sąjungos politika Pietryčių Europoje taps patikimesnė ir veiksmingesnė.

Galiausiai ypač reikėtų pabrėžti, kad Serbija paspartino laikinojo susitarimo įgyvendinimą. Šis susitarimas oficialiai įsigaliojo m. Tuo Serbija parodė įsipareigojimą dėl ekonominės integracijos Europos Sąjungoje ir Padidinkite mito ir realybes nari pasiekė teigiamų rezultatų. Nuo m. Šiandienos Europos Parlamento balsavime šiam procesui turėtų būti suteiktas papildomas postūmis, nes sulaukta vieningos frakcijų paramos.

Tikiuosi, kad greitai susitarimą ratifikuos ir kitos valstybės narės.

Norėčiau baigti kalbą atkreipdamas dėmesį į pasiūlymą dėl rezoliucijos dėl Serbijos europinės integracijos proceso kaip į tinkamą indėlį į šiandienos politines diskusijas. Dėkoju pranešėjui Jelko Kacinui. Šia rezoliucija Padidinkite mito ir realybes nari išreiškiama parama siekiant stiprinti ES ir Serbijos santykius ir lūkesčiai dėl pagrindinių Serbijai kylančių uždavinių jos kelyje į narystę Europos Sąjungoje.

Tai laiku atlikti veiksmai, atsižvelgiant į rengiamą nuomonę dėl Serbijos prašymo dėl narystės Europos Sąjungoje.

Mikrobangų krosnelės: sklandantys mitai ir realybė

Praėjusį lapkričio mėn. Serbijos valdžios institucijos rengia atsakymus, kuriuos tikimės gauti iki mėnesio pabaigos. Palankiai vertinu tai, kad gruodžio 30 d. Serbijos vyriausybė patvirtino veiksmų planą kaip tolesnį veiksmą po Komisijos parengtos pažangos ataskaitos. Komisija nuodugniai išnagrinės atsakymus į klausimyne pateiktus klausimus ir, atsižvelgusi į Serbijos valdžios institucijų veiksmus artimiausiais mėnesiais, užbaigs vertinimą, m.

Kaip minėjo mano kolega iš Vengrijos, m. Kelias, kuriuo reikia eiti, jau nutiestas, tikslai irgi gerai žinomi, todėl Serbijai telieka apsispręsti eiti šiuo keliu, įvykdyti iškeltus reikalavimus ir pradėti derybų procesą su Europos Sąjunga, kai bus tam pasirengusi.

Manau, kad sulaukusi mūsų visų paramos Serbija toliau priims teisingus sprendimus ir sieks europinės integracijos. Taip visam regionui bus perduota teigiama žinia kaip tik tuo metu, kai turime dar kartą patvirtinti jos europinius siekius, kad Vakarų Balkanuose būtų įtvirtinta taika ir paskatintas ekonominis klestėjimas.

György Schöpflin, PPE frakcijos vardu.