Prisitaiko prie nario padidinimo

Įstaigos kodas. Dokumentai turi būti pasirašyti saugiomis elektroninio pasirašymo priemonėmis su kvalifikuoto elektroninio parašo sertifikatais.

Projekto tikslas — suteikti projekte dalyvaujantiems besimokantiesiems neformalaus suaugusiųjų švietimo veiklų vadovams naujų žinių ir patobulinti bendrąsias bei profesines kompetencijas, siekiant vietos bendruomenės narių asmeninio tobulėjimo galimybių didinimo, teikiamų paslaugų kokybės gerinimo bei aktyvesnės socialiai pažeidžiamų vietos visuomenės narių integracijos į neformalaus suaugusiųjų švietimo veiklas.

Plokščių mokykloje daugiafunkciame centre MDC sudarytos puikos sąlygos kurti ir dalyvauti neformalaus švietimo veiklose tiek vaikams ir jaunimui, tiek besimokantiems suaugusiems asmenims.

MDC vyksta visos vietos bendruomenės vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų kultūrinė, socialinė ir sportinė veikla. Skirtingai nei įprastose bendrojo lavinimo mokyklose MDC įvairioms organizuojamoms veikloms susijungia vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų grupės.

Rukymas ir nario dydis Plokščiai yra nutolę nuo didžiųjų šalies miestų, didelis atstumas sumažina čia gyvenančių žmonių galimybes asmeniniam tobulėjimui ir mokymuisi, ypač Prisitaiko prie nario padidinimo stebima tarp norinčių mokytis suaugusiųjų. Mokykloje daugiafunkciame centre viena iš pagrindinių vykdomų veiklų sričių yra neformalusis suaugusiųjų švietimas.

Tačiau organizacijos darbuotojai, vykdantys šias veiklas, nėra profesionalūs andragogai. Analogiška situacija ir kitose panašaus modelio švietimo įstaigose, todėl galimybių dalintis suaugusiųjų švietimo veiklos kokybės gerinimo idėjomis nėra daug.

Todėl projekte įgytų mūsų mokyklos daugiafunkcio Prisitaiko prie nario padidinimo atstovų patirčių sklaida galėtų būti prasminga ir galimai daranti teigiamą poveikį neformalaus suaugusiųjų švietimo veiklų organizavimo darbo kokybei tiek savo organizacijoje, tiek kitose panašiose organizacijose.

Crochet Oversized Turtleneck Sweater DIY Pattern \u0026 Tutorial

Tikimasi, kad projekto metu įgyta patirtis suaugusiųjų švietimo programų vadovams leis atnaujinti savo darbo organizavimą, atkreipti didesnį dėmesį į suaugusiųjų besimokančiųjų bendrųjų kompetencijų ugdymą ir tai suponuos aktyvesnį bendruomenės narių įsitraukimą į neformaliojo Prisitaiko prie nario padidinimo švietimo veiklas ir padidins kaimo vietovių žmonių, tarp jų ir priklausančių socialiai pažeidžiamoms grupėms, vietos bendruomenės narių asmeninio tobulėjimo galimybių didinimą, galimybę stiprinti savo gebėjimą prisitaikyti prie darbo rinkos ir visuomenės pokyčių Darbo biržos duomenimis, dažnai darbo ieškantys žmonės stokoja ne tik profesinių, bet ir bendrųjų kompetencijų.

Projekto dalyviai tobulins bendrąsias ir profesines kompetencijas tarptautiniuose kvalifikacijos kėlimo kursuose, kur bus naudojamas patyriminis mokymosi metodas, rengs metodines rekomendacijas panašių organizacijų neformaliojo suaugusiųjų švietimo veiklų organizatoriams, vykdys projekto sklaidą. Projekte dalyvauja trys Plokščių mokyklos daugiafunkcio centro neformalių suaugusiųjų švietimo veiklų vadovai: Rasita Gokdere, Violeta Mikelaitytė, Rimvydas Leščevičius.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Įstaigos kodas.