Nario dydis ir augimas,

Seimo narys konservatorius Arvydas Anušauskas siūlo šį dydį pakelti 2 eurais - iki eurų, o Seimo narys socialdemokratas Algirdas Sysas - 6 eurais, iki eurų. Kitąmet valstybinės pensijos didėja 1,2 proc. Būtinąjį stažą įgijusiam pensijos gavėjui bendra visų gaunamų pensijų suma negali būti mažesnė nei minimalių vartojimo poreikių dydis. Vaiko pinigai mokami visiems vaikams nuo gimimo iki 18 metų arba iki 21 metų, jeigu vaikas mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, įskaitant ir besimokančius profesinio mokymo įstaigose, kai į mokymąsi įtraukta bendrojo ugdymo programa.

Strategijoje numatoma, pirmiausia, didinti mažiausiai uždirbančių viešojo sektoriaus darbuotojų atlyginimus, sumažinti disproporcijas tarp atskirose viešojo sektoriaus srityse dirbančių darbuotojų darbo apmokėjimo ir didinti pareiginės algos bazinį dydį.

Siūlomi konkretūs įsipareigojimai dėl atlyginimų didinimo metais bei numatomos tvaraus atlyginimų augimo kryptys ilgesnei perspektyvai iki metų.

Be to, siūlomos ir naujos darbo apmokėjimo nuostatos. Pirmą kartą siūloma įtvirtinti automatinį pareiginės algos bazinio dydžio indeksavimo principą, kuris turėtų įsigalioti metais.

Kiekvienais metais ne mažiau kaip 2 procentais augtų viso viešojo sektoriaus darbuotojų atlyginimai bei būtų sudaryta galimybė nacionalinėje kolektyvinėje sutartyje suderėti ir spartesnį bazinio dydžio augimą, esant palankioms visos šalies ekonomikos ir jos produktyvumo augimo tendencijoms. Taip pat siūloma darbuotojų darbo apmokėjimą labiau sieti su viešojo sektoriaus efektyvumo augimu.

Turime padaryti viską, kas yra valstybės galiose, kad mūsų šalies kultūros bei socialiniai darbuotojai, mokytojai, gydytojai, slaugytojai, ugniagesiai, policininkai ir kiti viešojo sektoriaus darbuotojai už svarbų visuomenei darbą gautų adekvatų atlyginimą atsižvelgiant į mūsų ekonomikos išsivystymą. Atnaujintame strategijos projekte siekiama, kad už aukštesnės kvalifikacijos darbą būtų mokama daugiau, išnyktų disproporcijos tarp vadovaujančių ir žemesnes pareigas einančių darbuotojų, būtų laikomasi Europos socialinės chartijos nuostatų ir mažiausia kvalifikuoto darbuotojo pareiginė alga jos pastovioji dalis sudarytų ne mažiau kaip 50 proc.

Jau m.

Mažiausiai uždirbantiems statutiniams darbuotojams, kaip pavyzdžiui ugniagesiams gelbėtojams, atlyginimų koeficientus siūloma didinti 12 proc. Taip pat, atsižvelgiant į metais pasirašytoje Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos šakos kolektyvinėje sutartyje prisiimtus įsipareigojimus, Nario dydis ir augimas ženkliai padidintas gydytojų ir slaugytojų darbo užmokestis.

Ši Vyriausybė strategijoje taip pat siūlo įtvirtinti įsipareigojimą per dvejus metus m. Taip pat siūloma pareiginės algos kintamąją dalį sumažinti nuo 50 proc.

Socialiniai partneriai skatinami sudaryti nacionalines ir šakos kolektyvines sutartis ir jose detalizuoti bei numatyti galimai palankesnes viešojo sektoriaus darbuotojų atlyginimų sąlygas, konkrečiai įsipareigojant dėl konkrečios srities efektyvumo ir viešųjų paslaugų kokybės augimo.