Farine nario dydis, Respublikinė Klaipėdos ligoninė viešųjų pirkimų statistika

Rodyti visą aprašymą Reagentai ir papildomos priemonės mikroorganizmams identifikuoti ir jautrumui antibakteriniams vaistams nustatyti mikrobiologijos analizatoriumi VITEK arba siūlomu prietaisu panaudai Maksimalus 36 mėn. Portatyvinis-nešiojamas elektrokardiografas : 5 vnt.

Tarnyba įvertino paraišką ir pateikė išvadą dėl veikliosios medžiagos pesticido rizikos vertinimo tarpusavio peržiūros, kurioje ji rekomendavo nustatyti DLK, apimančią tipiškas rugių ir kviečių paskirtis atsižvelgiant į atitinkamą gerą žemės ūkio praktiką Sąjungoje ir į importo nuokrypio prašymą dėl bananų iš Panamos 10 ; Eurlex Nella sua lettera v.

EurLex-2 Per quanto Farine nario dydis la produzione di banane in zone della Farine nario dydis diverse dalle regioni ultraperiferiche è opportuno dare agli Stati membri la possibilità di decidere di disaccoppiare in parte gli aiuti per le Farine nario dydis, nonostante la piccola percentuale rappresentata da tale produzione sul totale della produzione comunitaria.

Kalbant apie bananų auginimą ne atokiuose Bendrijos regionuose, reikia valstybėms narėms suteikti galimybę nustatyti paramos už bananus dalinio atsiejimo tvarką, nepaisant to, kad jie sudaro tik nedidelę visų Bendrijoje užaugintų bananų dalį.

EurLex-2 L'accordo prevede tre requisiti principali che i paesi ACP e quelli latinoamericani che forniscono banane dovranno rispettare. Europarl8 Il problema specifico, riguardante le banane, su cui mi ha interpellato l'onorevole Mann è compreso nell'APE interinale; in questo caso si prevede una garanzia di accesso esente da Farine nario dydis e contingenti.

Konkreti problema dėl bananų, apie kurią klausErika Mann, yra įtraukta į laikinąjį EPS - šiuo atveju nustatant jų teikimą į ES rinką be muitų ir kvotų. Iki m. Weichert buvo Del Monte bananų išimtinė platintoja Šiaurės Europoje.

Iš konditerės paslapčių – ypatingas desertas

EurLex-2 che fissa le percentuali di riduzione applicabili nel alle domande di assegnazione degli operatori non tradizionali nel quadro dei contingenti tariffari per l'importazione di banane metams nustatantis procentinius sumažinimo dydžius, taikytinus netradicinių ūkio subjektų paraiškoms dėl paskirstymo pagal tarifines kvotas bananų importui EurLex-2 2 Se il regolamento CE n.

Ar pagal Reglamentą Nr. Departamentai ir įstaigos panaikina atleidimus, jeigu jos pastebi nukrypimus ir neatitikimus, darančius įtaką bananų atitikimui prekybos standartams nurodytiems 1 straipsnyje, arba jeigu nebetenkinamos šio straipsnio 1 dalyje nustatytos sąlygos.

EurLex-2 che modifica il regolamento CE n. Tarybos reglamento EB Nr. Be to, manau, kad tą patį galima pasakyti apie atokiausius regionus arba bent jau tuos Europos Sąjungos regionus, kuriuose auginami bananai.