Tikrai dideli nariai, Merginų duete „Golden Age“ – dideli pokyčiai: grupę palieka viena iš narių - DELFI Veidai

Pasaulis ir jo įvykiai atspindi mus pačius. Pastarasis, vykdydamas nurodymus, surado Babtų sen. Mums patinka groti kartu, esame daug laimingesni būdami komandos dalimi.

Mano darbas asociacijoje paremtas idėja ir siekiu kurti pridėtinę vertę ne tik nariams, bet ir Lietuvos energetikos ūkiui.

Jaunoji karta spaudžiama į rėmus. Formuojama nuomonė, kaip jie turėtų gyventi, kad būtų panašūs į tuos, kurie turi geresnį gyvenimą. Tačiau aš manau, kad visų gyvenimai yra nuobodūs. Svarbiausia suvokti save kaip asmenybę. Tik tada gali nuspręsti, ko nori iš gyvenimo.

Kristina Norvaišienė, asociacijos narės nuo m. Anot jos, dirbant kartu paprasčiau augti profesinėje srityje, dalintis žiniomis ir aktualijomis, diskutuoti su savo srities profesionalais ir sistemingai siekti bendrų užsibrėžtų tikslų.

Tikroji asociacijos vertė Anot LEISA direktoriaus, vien narystė ir buvimas asociacijoje kartu su rinkos lyderiais suteiks nebent Tikrai dideli nariai pasitenkinimą. Viena įmonė dažniausia nepajėgi pakeisti valstybės bei valstybinių užsakovų sprendimų, todėl tiesiog turi prisitaikyti.

Asociacija kuria kritinės masės sindromą, taip atstovaudama visų narių interesus.

Jis taip pat akcentuoja, kad asociacijos nariai gauna naudos ir galėdami tinkamai apmokyti savo darbuotojus ar kelti jų kvalifikaciją, nes LEISA narys Energetikų mokymo centras EMC savo paslaugas teikia su nuolaida.

Norvaišienės nuomone, LEISA nariams vykdant veiklą energetikos srityje kyla daug iššūkių, todėl analizuoti ir spręsti aktualius energetikos veiklos klausimus kartu yra paprasčiau nei individualiai.

Anot jo, prasminga yra ir tai, kad asociacijos nariai dalinasi bendra informacija, rengia susitikimus su kitomis asociacijomis, asociacijos vardu galima pateikti paklausimus ar siūlymus valstybės institucijoms — LEISA dažnai veikia kaip tarpininkas. Vykintas Belickas, UAB DS-1, kuri asociacijos nare yra beveik nuo Tikrai dideli nariai įkūrimo, direktorius, tikina, kad asocijuotiems nariams žymiai lengviau ir racionaliau kalbėtis su didžiaisiais užsakovais, išspręsti rūpimus klausimus, kurie kyla rangovams dalyvaujant konkursuose ar vykdant darbus.

Narystės LEISA nauda Vaidas Mugauskas, EMC direktorius, teigia, kad bendraujant su LEISA nariais gaunama informacija apie sektoriaus aktualijas ir darbuotojų kompetencijų poreikius, pagal tai galima atsinaujinti ir pasiūlyti aktualias darbuotojų mokymo ir sertifikavimo paslaugas.

Su LEISA taip pat analizuojamas jų darbuotojų kvalifikacijos kėlimo ir mokymų poreikis, derinamos energetikos darbuotojų mokymų programos.

Prieš teismą stos trys organizuotos grupės nariai, gaminę ir platinę labai didelį kiekį psichotropinių medžiagų Ikiteisminiai tyrimai ir viešojo intereso gynimas Kauno apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokuroras Mindaugas Sabaitis teismui perdavė trijų kauniečių, susibūrusių į organizuotą grupę, baudžiamąją bylą, kurioje jie kaltinami gaminę ir platinę psichotropinę medžiagą - metamfetaminą. Tyrimo metu nustatyta, kad m. Pastarasis, vykdydamas nurodymus, surado Babtų sen.

Jis taip pat primena, kad LEISA narių veikla yra griežtai reglamentuojama Energetikos ministerijos ir Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos VERTtodėl būtina laikytis jų nustatytų kvalifikacinių specialiųjų reikalavimų.

EMC per metus Lietuvoje iš viso apmoko apie Įgyvendintas projektas leido sujungti Suomijos ir Baltijos šalių dujų rinkas bei integruoti jas į bendrą ES energijos rinką. Building Information Modelling Tikrai dideli nariai bei atitinkamo statybos darbų atlikimo, siekiame, kad užsakovų ir narių programinių įrangų platformos būtų suderinamos.

Belicko nuomone, kuo daugiau kolegų prisijungtų prie LEISA veiklos, tuo būtų galima iškelti daugiau visiems aktualių klausimų ir juos racionaliau spręsti, vienoje vietoje būtų sutelkta daugiau kompetencijų ir atsirastų didesnės galimybės jomis dalintis.

Keliame uždavinį užmegzti glaudesnius santykius su kitomis asociacijomis ir bendrus klausimus spręsti kartu, o taip pat teikti rekomendacijas ir pasiūlymus dėl teisės aktų tobulinimo.

Mugauskas tiki, kad platesnis LEISA narių ratas dar Hippadia narys dideja visų energetikos infrastruktūros statybos įmonių bendravimą su pagrindiniais Lietuvos užsakovais, informacijos gavimą apie būsimas investicijas, teisės aktų pokyčius ir jų pakeitimų iniciavimą.