Pamokos padidina nari

Rūšiuotų rinkinių kūrimas ir narių pridėjimas Norėdami sukurti surūšiuotą rinkinį, naudokite komandą zadd. Taigi, paradoksas - metinis egzekucijų skaičius išliko aukštas, tačiau naujų mirties bausmių skaičius sumažėjo. Jis kalbėjo apie savo tėtį, kurį menkai pažinojo, kuris buvo miręs, o tada apie savo mamą, kurią pažinojo, kuri vis dar gyva. Ir po šito įvykio Vilas šokinėjo nuo vieno šeimos nario prie kito, kol, sulaukęs devynerių metų, jis, iš esmės, gyveno vienas.

Taigi, jam buvo lemta užaugti su vieniša mama, kas būtų visai gerai, išskyrus tai, kad būtent ši vieniša mama buvo paranojikė šizofrenikė. Kai Vilui buvo penkeri, ji mėsininko peiliu bandė jį nužudyti.

Valdžios institucijos ją išvežė ir patalpino į psichiatrinę ligoninę, ir keletą kitų metų Vilas gyveno su savo vyresniuoju broliu, kol šis nusižudė iššaudamas sau į širdį. Ir po šito įvykio Vilas šokinėjo nuo vieno šeimos nario prie kito, kol, sulaukęs devynerių metų, jis, iš esmės, gyveno vienas.

Išankstinis pasiruošimas

Tą rytą, kai sėdėjau su Katia ir Linkolnu, žiūrėjau į savo sūnų, aš staiga supratau, kad kai mano klientas Vilas buvo jo amžiaus, jis jau du metus buvo pragyvenęs savarankiškai. Galų gale Vilas prisijungė prie gaujos ir įvykdė eilę labai rimtų nusikaltimų, įskaitant ir rimčiausią iš visų - siaubingą, tragišką žmogžudystę. Galiausiai Vilas buvo apkaltintas ir nubaustas mirties bausme.

Bet šiandien aš nenoriu kalbėti apie mirties nuosprendžio moralumą. Aš jokiu būdu nemanau, kad mano klientui neturėjo būti įvykdyta mirties bausmė, bet šiandien, vietoj to aš norėčiau pakalbėti apie mirties bausmę tokiu būdu, kokiu niekada to nedariau, tokiu būdu, kuris visiškai ne poleminis.

Manau, kad tai įmanoma, nes yra tokia mirties bausmės debatų dalis, galbūt svarbiausia dalis, dėl kurios visi sutaria, dėl kurios aistringiausi mirties bausmės šalininkai ir dauguma garsiai rėkiančių abolicionistų eina koja kojon.

Šią dalį aš ir noriu ištirti. Nors prieš pradėdamas noriu porą minučių jums papasakoti, kaip mirties bausmės byla vyksta, tada norėsiu jums pristatyti dvi pamokas, kurias išmokau daugiau nei per 20 metų kaip mirties bausmės advokatas, atidžiai stebėdamas, kaip taip vyksta daugiau nei Pamokos padidina nari bylų.

Galite galvoti apie mirties bausmės bylą kaip apie istoriją, turinčią keturis skyrius. Pirmas kiekvienos bylos skyrius yra visiškai tas pats, ir tai tragiška. Jis prasideda nuo nekalto žmogaus nužudymo, po to seka teismas, kur žmogžudys yra kaltinamas ir įrašomas į mirtininkų eilę, ir galiausiai tą mirties bausmę patvirtina valstybinis apeliacinis teismas.

Antras skyrius susideda iš sudėtingo teisėto proceso, žinomo kaip valstybinio nurodymo pristatyti suimtąjį į teismą. Trečias skyrius yra dar sudėtingesnis teisėtas procesas, žinomas kaip federalinis nurodymas pristatyti suimtąjį į teismą procesas. O ketvirtas skyrius yra toks, kur gali nutikti įvairių dalykų. Advokatai gali užregistruoti gailestingumo peticiją, gali pradėti dar sudėtingesnę bylą, arba jie gali apskritai nieko nedaryti.

Bet tas ketvirtas skyrius visada baigiasi mirties bausme.

Kai daugiau nei prieš 20 metų pradėjau atstovauti mirti nuteistus kalinius, mirtininkai neturėjo teisių į advokatą, o taip pat ir į antrą ar ketvirtą šios istorijos skyrius. Jie buvo vieni. Iš tikrųjų, tik ųjų pabaigoje jie įgijo teisę į advokatą trečiame istorijos skyriuje.

  1. Su Tėvu danguje.
  2. Mes turime metį sūnų, jo vardas Linkolnas.
  3. narystės vaizdo įrašo padidėjimas - Kaip padidinti savo varpą
  4. David R. Dow: Pamokos iš mirtininkų kameros | TED Talk Subtitles and Transcript | TED

Todėl visų šių kalinių teisinius reikalus tvarkė teisininkai savanoriai. Problema ta, kad buvo daug daugiau žmonių ant mirties slenksčio, negu advokatų, kurie turėjo ir noro, ir kompetencijos dirbti su šitomis bylomis.

narystės vaizdo įrašo padidėjimas

Todėl neišvengiamai advokatai meta bylas, jau esančias Pamokos padidina nari skyriuje - žinoma, tai turi prasmę. Tai - patys skubiausi atvejai; tai vaikinai, esantys arčiausiai mirties bausmės.

Kai kuriems iš šių teisininkų pasisekė, jie sugebėjo inicijuoti naujus teismus savo klientams. Kitiems pavyko pratęsti savo klientų gyvenimą, kartais metaims, kartais mėnesiams. Bet vieno dalyko niekada nebuvo - niekada Teksase nebuvo rimtų ir ilgalaikių mirties bausmės atidėjimų. Iš tikrųjų, kaip matyti šiame grafike, nuo tų laikų, kai Teksaso mirties bausmės aparatas nuo ųjų vidurio iki jų pabaigos pasiekė viršūnę buvo tik pora metų, kai metinis egzekucijų skaičius buvo mažesnis nei Eiliniais metais Teksase turėjome vidutiniškai du žmones per mėnesį.

Buvo metų, kai mes nuteisėme myriop beveik 40 žmonių, ir šis skaičius per paskutinius 15 metų niekada žymiai nenukrito. Ir dar, tuo pat metu, kai mes kasmet tokiam pat skaičiui žmonių taikome egzekuciją, žmonių, kuriuos pasmerkiame myriop, skaičius kiekvienais metais gana smarkiai sumažėjo.

Taigi, paradoksas - metinis egzekucijų skaičius išliko aukštas, tačiau naujų mirties bausmių skaičius sumažėjo. Kodėl taip Pamokos padidina nari To negalima priskirti žmogžudysčių sumažėjimui, nes žmogžudysčių nesumažėjo beveik taip pat ženkliai kaip ir šita raudona linija diagramoje.

Vietoj to atsitiko štai kas. Kodėl taip atsitiko? Taip atsitiko ne dėl visuomenės paramos mirties bausmei nebuvimo. Mirties bausmės priešininkai guodžiasi tuo, kad mirties bausmės populiarumas Teksase mažesnis nei kada nors anksčiau.

Ar žinote, ką reiškia "mažesnis nei anksčiau"? Tai reiškia, žemesnis nei 60 procentų. Viską dar labiau komplikuoja tai, kad mes esame ne tik stebėtojai; mes taip pat esame trupės nariai, scenoje, veiksmo sūkuryje!

Pagal amžinojo plano sumanymą mūsų prisiminimus apie ikimirtingąjį gyvenimą, 1 veiksmą, dengia uždanga. Kadangi į mirtingąjį gyvenimą įžengiame 2 veiksmo pradžioje, neprisimindami 1 veiksmo, tai nenuostabu, kad sudėtinga susigaudyti, kas vyksta.

Nedaug tesuvoksite, kas vyksta ir kodėl leidžiama, kad taip viskas klostytųsi.

Atminkite šitai! Šie žodžiai priklauso trečiajam veiksmui, kur išaiškėja visi slėpiniai ir viskas susidėlioja į savo vietas.

Jame šiek tiek užsimenama, kas vyko 1 veiksme — ikimirtingajame gyvenime. Nors jame nėra daug informacijos, tačiau aiškiai pateikiama viso ko paskirtis, o be to jame pateikiama pakankamai siužeto, kad padėtų jums susigaudyti, kokia yra gyvenimo prasmė. Tas scenarijus, kaip jau turėtumėte žinoti, yra Raštai — apreiškimai. Skaitykite juos.

Studijuokite juos. Jie jums pasakys, kas yra žmogus, kodėl Dievas jį atmena ir kodėl būdami tik truputį žemesni už Jį, esame apvainikuoti garbe ir didybe žr.

Psalmyno —5. Raštai kalba tiesą. Iš jų galite pakankamai sužinoti apie visus tris veiksmus ir pagal juos imti tvarkyti savo gyvenimą. Tada užduokite tokius klausimus: Kaip šis trijų veiksmų vaidinimas simbolizuoja kai kurias išgelbėjimo plano dalis?

Kodėl, pasak šio palyginimo, daugumai žmonių yra sunku suprasti gyvenimo žemėje prasmę? Kur, pasak šio palyginimo, galime rasti šio grandiozinio trijų veiksmų vaidinimo scenarijų? Kaip Raštai gali padėti Dievo vaikams geriau suprasti savo paskirtį Dievo plane? Mokiniams paaiškinkite, kad mokydami apie išgelbėjimo planą misionieriai padeda besidomintiesiems geriau suprasti mirtingojo gyvenimo prasmę ir tai, kaip galime sugrįžti vėl gyventi su Dangiškuoju Tėvu žr.

Almos — Kai jie perskaitys, paklauskite: Kaip vienu ar dviem sakiniais paaiškintumėte šio gyvenimo prasmę? Mokiniams pasakykite, kad besidomintiesiems svarbu suprasti, jog mūsų pasiruošimas grįžti Dievo akivaizdon priklauso nuo mūsų sprendimų, priimamų gyvenant čia, žemėje. Sprendimai sekti Dievo įsakymais gali mums padėti artėti prie mūsų Dangiškojo Tėvo, o Dievo įsakymų laužymas trukdo grįžti Jo akivaizdon.

Lentoje užrašykite: Nuodėmės pasekmės: Tada paklauskite: Kokios yra nuodėmės pasekmės? Nors jie atsakys kitais žodžiais, tačiau turėtų suprasti Pamokos padidina nari tiesas: Nuodėmė veda į Pamokos padidina nari ir verčia jausti kaltę ir gėdą. Ji padaro mus nešvarius ir nevertus įžengti Dievo akivaizdon. Nuodėmė trukdo mums sugrįžti pas mūsų Dangiškąjį Tėvą, nebent mums bus atleista.

Kaip šių nuodėmės pasekmių supratimas gali besidomintiesiems padėti priimti Apmokėjimo žinią? Priminkite mokiniams, kad šiame gyvenime mes visi patiriame dvasinę mirtį — esame atskirti nuo Dievo akivaizdos. Paklauskite mokinių: Kaip Jėzaus Kristaus Evangelija mums padeda įveikti dvasinę mirtį ir sugrįžti Dievo akivaizdon?

Mokiniams atsakinėjant galite paklausti, kaip tikėjimas Jėzumi Kristumi, atgaila, krikštas panardinimu ir Šventosios Dvasios dovana gali padėti įveikti Nuopuolio pasekmes ir paruošti mus grįžti Dievo akivaizdon. Svarbu, kad mokiniams būtų suteikta proga pasipraktikuoti aiškinti šioje pamokoje aptartas išgelbėjimo plano dalis.

KAIP TVARKYTI IŠRŪŠIUOTUS RINKINIUS - PAMOKOS -

Tai jiems padės geriau suprasti tas doktrinas ir principus, kurių mokys besidominčiuosius. Suskirstykite mokinius poromis. Skirkite poroms pakankamai laiko pasiruošti mokyti penkių — dešimties minučių pamokėlę apie mūsų gyvenimo žemėje prasmę. Tegul mokiniai Tepalo ispletimas vadovėlio Skelbti mano evangeliją 61—62 puslapiuose esančią medžiagą, įskaitant Raštų ištraukas, nurodytas Raštų studijų langeliuose.

Jei tai įmanoma, jie taip pat gali peržiūrėti misionierių lankstinuko Išgelbėjimo planas 2—9 puslapius. Pamokos padidina nari mokiniai ruošis, vaikščiokite po klasę ir padėkite jiems paruošti paprastus bei trumpus išgelbėjimo plano dalių paaiškinimus. Priminkite jiems, kad savo žinioje panaudodami Raštų ištraukas ir paliudydami apie mokomas doktrinas ir principus, pamokai jie suteiks daugiau galios. Kai mokiniai baigs skaityti medžiagą ir ruošti trumpą pamoką, kiekvienai mokinių porai paskirkite mokyti kitą porą.

Po to paprašykite jų pasikeisti vaidmenimis, kad visi turėtų galimybę mokyti. Tegul poros, baigusios mokyti, su mokytais mokiniais aptaria: Kas mokytojams sekėsi gerai? Diapazoną apibrėžia du skaičiai, kurie rodo nulinius indeksus, o tai Pamokos padidina nari, kad 0 reiškia pirmąjį narį surūšiuotame rinkinyje arba narį, kurio balas yra žemiausias1 reiškia kitą ir t.

Pradžios ir pabaigos indeksai taip pat gali būti neigiami skaičiai, o -1 reiškia paskutinį narį, -2 reiškia antrą iki paskutinio ir t. Norėdami tai pakeisti ir grąžinti diapazoną mažėjimo tvarka, turite naudoti komandą Pamokos padidina nari.

Pagalvokite apie šią komandą, kad laikinai pakeičiate nurodyto surūšiuoto rinkinio tvarką prieš grąžindami narius, kurie patenka į nurodytą diapazoną. Galite grąžinti narių diapazoną pagal jų rezultatus naudodami komandą zrangebyscore. Galite išskirti bet kurį diapazono galą, prieš jį nurodydami atvirą skliaustą. Ji taip pat priima parinktį LIMIT, kurią galite naudoti norėdami gauti tik elementų pasirinkimą iš zrangebyscore išvesties. Ši parinktis priima kompensuoti, kuris žymi pirmąjį narį diapazone, kurį komanda grąžins, ir skaičių, kuris nurodo, kiek narių komanda grįš iš viso.

Be to, galite išskirti bet kurį diapazono galą, prieš tai nurodydami atvirą skliaustą.