Sumazintas nario dydis

Konstitucinis Teismas yra konstatavęs, kad pagal Konstituciją Seimo narys yra profesionalus politikas, t. Ieškovė, teigdama, kad tikėjusi, jog atsakovė ateityje įvykdys narystės sukurtą prievolę mokėti nario mokestį, bando nepagrįstai pateisinti savo neteisėtus veiksmus.

Nuorodos kopijavimas

Kasacinio teismo praktikoje pabrėžiama, kad faktinių aplinkybių nustatymas yra bylą nagrinėjusių pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų funkcija, kasacinis teismas jų iš naujo nenustato CPK straipsnio 1 dalis.

Nagrinėjant bylą kasacine tvarka, fakto klausimai analizuojami tik tiek, kiek tai būtina teisės normų taikymo pagrįstumui įvertinti žr.

Spręsdami ginčą teismai skirtingai vertino faktines bylos aplinkybes: pirmosios instancijos teismas sprendė, kad asociacijos visuotiniame narių susirinkime atsakovės nurodyti klausimai nebuvo sprendžiami, taigi ji ir nebuvo atleista nuo nario mokesčio dalies mokėjimo.

Apeliacinės instancijos teismas, priešingai, pripažino, kad atsakovė tinkamai įvykdė pareigą, nes vien ta aplinkybė, jog ieškovė įstatų nustatyta tvarka formaliai nepriėmė jokio sprendimo dėl nario mokesčio dydžio sumažinimo, negali būti lemianti, kadangi faktinis šalių elgesys patvirtina, jog ieškovė leido atsakovei mokėti sumažintą asociacijos nario mokesčio dydį. Bylos duomenimis, nustatyta, kad ieškovės m.

Įstatymų pataisomis siūloma sumažinti rinkiminių užstatų dydžius

Atsakovė, teigdama priešingai, šių nustatytų aplinkybių objektyviais duomenimis nepaneigė. Pažymėtina, kad byloje nėra nustatyta tokių duomenų, kad, atsakovei m. Priešingas aiškinimas reikštų nepagrįstą ir nepateisinamą įstatuose įtvirtintos visuotinio narių susirinkimo teisės paneigimą ir asociacijos nario savavališkumo suabsoliutinimą. Tylėjimas arba neveikimas savaime nelaikomas pritarimu. Tylėjimas laikomas asmens valios išraiška tik įstatymų ar sandorio šalių susitarimo nustatytais atvejais CK 1.

TEISMO AKTAI

Minėta, kad asociacijų laisvė apima teisę ne tik jungtis nesijungti į asociaciją, bet ir nustatyti narystės sąlygas įstatuose. Nagrinėjamu atveju atsakovė, be kita ko, privalėjo laikytis asociacijos įstatų įstatų 4. Bylos duomenimis, asociacijos buhalterinė pažyma apie atsakovės sumokėtą nario mokestį — m.

Kai yra kelios skolos, kurių grąžinimo terminai suėję, ir nė viena iš jų nėra užtikrinta, laikoma, kad grąžinta seniausia skola. Vien ta aplinkybė, kad ieškovė, remdamasi pirmiau nurodyta teisės norma, atsakovės sumokėta nario mokesčio dalimi dengė ankstesnę skolą, taip pat neteikia pagrindo daryti išvadą, jog ieškovė negali reikalauti iš atsakovės pareigos, kylančios iš narystės teisinių santykių, įvykdymo.

Kasacinio teismo teisėjų kolegijos vertinimu, pirmiau nurodytų byloje nustatytų faktinių aplinkybių visuma leidžia daryti išvadą, kad asociacijos visuotiniame narių susirinkime nebuvo sprendžiamas klausimas dėl mažesnės nario mokesčio dalies Sumazintas nario dydis atsakovei, todėl pastaroji ir nebuvo atleista nuo nario pareigos įvykdymo.

Dėl Seimo narių teisės gauti kitą atlyginimą

Teisėjų kolegija, remdamasi išdėstytais argumentais, konstatuoja, kad apeliacinės instancijos teismas, nusprendęs, jog atsakovė tinkamai įvykdė savo pareigą sumokėti asociacijos nario mokestį už — metus, netinkamai taikė ir aiškino asociacijos veiklą reglamentuojančias materialiosios teisės normas bei įrodinėjimo procesą reglamentuojančias proceso teisės normas, todėl nepagrįstai atmetė ieškovės reikalavimą dėl dalies skolos priteisimo. Apeliacinės instancijos teismo nutartis naikintina ir paliktinas galioti pirmosios instancijos teismo sprendimas CPK straipsnio 1 dalies 3 punktas, Sumazintas nario dydis dalis.

Kai kasacinis skundas paduodamas šioje teisės normoje nurodytu pagrindu, kasaciniame skunde būtina nurodyti konkrečią Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotą teisės aiškinimo ir taikymo praktiką bei argumentuotai pagrįsti, kad ši praktika nagrinėjamoje byloje ginčijamu teisės klausimu yra nevienoda. Tai daroma analizuojant Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką, suformuotą bylose, kurių ratio decidendi argumentas, kuriuo grindžiamas sprendimas sutampa su nagrinėjamos bylos faktine fabula.

Kasaciniame skunde turi būti nurodyti išsamūs teisiniai argumentai, patvirtinantys nurodyto kasacijos pagrindo buvimą CPK straipsnio 1 dalies 3 punktas. Konstitucinis Teismas m. Teismams sprendžiant bylas precedento galią turi tik tokie ankstesni teismų sprendimai, kurie buvo sukurti analogiškose bylose, t.

Teismų precedentų, kaip teisės šaltinių, reikšmės negalima pervertinti, juolab suabsoliutinti. Remtis teismų precedentais reikia itin apdairiai, atsižvelgtina į tai, ar atitinkamas precedentas atspindi susiformavusią teismų praktiką, ar yra pavienis atvejis. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje taip pat nuosekliai pasisakoma, kad vadovautis teismų praktika teismai turi ne a priori iš ankstobet atsižvelgdami į konkrečioje nagrinėjamoje byloje nustatytų aplinkybių kontekstą Lietuvos Aukščiausiojo Teismo m.

Ieškovė, kasaciniame skunde teigdama, kad nagrinėjamu klausimu yra nevienoda Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika, nurodo, jog teismuose iki šiol nebuvo nagrinėjama jokių bylų, kuriose būtų sprendžiamas klausimas dėl asociacijos nario pareigos mokėti Sumazintas nario dydis mokestį pažeidimo teisinių pasekmių.

Siūloma per pusę sumažinti visus galiojančius rinkiminių užstatų dydžius, taip atveriant galimybes dalyvauti politiniame procese asmenims su mažesnėmis pajamomis ir nepriklausomiems kandidatams. Tai numatančias rinkimus reglamentuojančių įstatymų pataisas įregistravo Seimo narys socialdemokratas Gintautas Paluckas kartu su kitais Seimo socialdemokratais.

Grįsdama šį teiginį, ieškovė nurodo, kad kasacinis teismas keliose bylose jose kasacinio teismo praktika nevienoda yra pasisakęs dėl kitų formų susivienijimų narių pareigos mokėti narystės mokestį teisinės prigimties žr.

Teisėjų kolegija sprendžia, kad šie kasacinio skundo argumentai nepatvirtina ieškovės teiginio apie Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikos nevienodumą. Bandymas taikyti teisės taikymo taisykles, suformuluotas konkrečiose teismo bylose, neturinčiose esminio panašumo su byla, kurią nagrinėjant buvo suformuluotas tas teismo Sumazintas nario dydis, reikštų tą patį, kaip taikyti teisės normą teisiniam santykiui, kurio ši norma nereglamentuoja. Šioje byloje nagrinėjamas ginčas dėl asociacijos nario pareigos, kylančios iš narystės teisinių santykių, mokėti nario mokestį, prisiėmus pareigą pagal asociacijos įstatus.

Tuo tarpu ieškovės nurodomose bylose buvo nagrinėti klausimai dėl Lietuvos Respublikos profesinių sąjungų įstatymo aiškinimo ir taikymo civilinė byla Nr.

Seimo narys negali gauti jokio kito atlyginimo, išskyrus atlyginimą už kūrybinę veiklą. Seimo nario pareigas, teises ir veiklos garantijas nustato įstatymas. Minėto straipsnio 2 dalyje numatyta išimtis jo 1 dalyje nustatytiems apribojimams: Seimo narys gali būti skiriamas tik Ministru Pirmininku ar ministru.

Konstitucijos 60 straipsnio 2 dalyje išdėstyta norma yra specialioji šio straipsnio 1 dalyje suformuluotos bendrosios normos atžvilgiu. Konstitucinė Seimo nario teisė eiti Ministro Pirmininko ar ministro pareigas suponuoja teisę gauti atlyginimą už tokių pareigų atlikimą. Tai patvirtina ir Konstitucijos 99 straipsnis, kuriame nustatyta, kad Ministrui Pirmininkui ir ministrui už darbą Vyriausybėje yra mokamas atlyginimas.

Konstitucijos 60 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad Seimo nario veiklos garantijas, taigi ir atlyginimą, nustato įstatymas.

 1. Dėl Seimo narių teisės gauti kitą atlyginimą Byla Nr.
 2. Jame nurodoma, kad asmenų su mažesnėmis pajamomis dalyvavimui rinkimuose aktualus yra ir rinkiminio užstato grąžinimo terminas.
 3. Dėl Seimo narių teisės gauti kitą atlyginimą - Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas
 4. Apie Lietuvos architektų rūmus Narystė Lietuvos Respublikos architektų rūmų įstatymas numato, kad Rūmų nariai yra visi Lietuvos Respublikoje atestuoti architektai.
 5. Ginčo esmė 5 Kasacinėje byloje sprendžiama dėl teisės normų, reglamentuojančių asociacijos nario pareigą mokėti nario mokestį ir su tuo susijusias įrodinėjimo taisykles, aiškinimo ir taikymo.
 6. Им пришлось подождать две-три минуты, прежде чем появился вагончик.
 7. В камере.
 8. Мы получили строгий приказ, - сказал Орел, - и твой приход должен пройти по возможности спокойно.

Sistemiškai vertinant Konstitucijos 60 straipsnio 1 ir 2 bei kitų dalių santykį, taip pat šio straipsnio santykį su 99 straipsniu, darytina išvada, Sumazintas nario dydis Seimo nariui, paskirtam Ministru Pirmininku ar ministru, gali būti nustatytas kitoks atlyginimas už Seimo nario darbą.

Seimas, pagal Konstituciją turėdamas diskreciją įstatymu nustatyti Ministru Pirmininku ar ministru paskirtam Seimo nariui kitokį atlyginimą už Seimo nario darbą negu tą, kuris mokamas kitiems Seimo nariams, yra suvaržytas konstitucinių teisinės valstybės principų. Vadinasi, ir šiuo atveju Seimo nario atlyginimas turi būti pakankamo dydžio, kad Seimo narys galėtų tinkamai atlikti savo, kaip Tautos atstovo, priedermę.

Taigi Įstatymo 13 straipsnio 1 dalis, pagal kurią Seimo nariui, paskirtam Ministru Pirmininku ar ministru, atlyginimas už Seimo nario veiklą nustatytas kitoks negu tas, kuris mokamas kitiems Seimo nariams, neprieštarauja Konstitucijos 60 straipsniui.

Pareiškėjo nuomone, Konstitucijos 59 straipsnio 4 dalyje įtvirtintas visų Seimo narių lygybės principas, todėl visi Seimo nariai už savo darbą turėtų gauti vienodą atlyginimą. Remdamasis šia konstitucine nuostata pareiškėjas teigia, jog Įstatymo 13 straipsnio 1 dalies nuostata, kad Seimo nariui, paskirtam Ministru Pirmininku ar ministru, už Seimo nario darbą mokamas tris kartus mažesnis atlyginimas negu kitiems Seimo nariams, prieštarauja Sumazintas nario dydis 59 straipsnio 4 daliai.

Laisvo mandato esmė — Tautos atstovo laisvė įgyvendinti pagal Konstituciją ir įstatymus jam suteiktas teises bei pareigas nevaržant šios laisvės rinkėjų priesakais, jį iškėlusių partijų ar organizacijų politiniais reikalavimais, nepripažįstant teisės atšaukti Seimo narį.

Tai reiškia, kad negalimas imperatyvus mandatas Konstitucinio Teismo m.

 • Pasaulio nario matmenys
 • Byla e3K/ - eTeismai
 • Konstitucinis Teismas I Pareiškėjo argumentai 1.
 • Dydzio prezervatyvas uz varpos cm

Taigi Konstitucijos 59 straipsnio 4 dalies paskirtis — įtvirtinti laisvą Seimo nario mandatą kaip vieną iš Seimo narių veiklos savarankiškumo ir lygiateisiškumo garantijų. Seimo narių lygiateisiškumas kyla iš Konstitucijos straipsnių visumos: 55 straipsnyje įtvirtinta, kad Seimo nariai yra Tautos atstovai; 62 straipsnyje nustatytas vienodas Seimo narių imunitetas; 63 straipsnyje nustatyti tokie patys Seimo narių įgaliojimų nutraukimo pagrindai; 69 straipsnyje įtvirtinta, kad Seimo nariai priimant įstatymus yra lygūs.

Seimo narių lygiateisiškumas įtvirtintas ir kituose Konstitucijos straipsniuose. Savivaldybių tarybų rinkimų įstatyme siūloma numatyti, kad keliamam kandidatų sąrašui ar išsikeliančiam kandidatui į savivaldybės tarybos narius-merus įregistruoti yra taikomas pusės VMDU dydžio užstatas, norint pakeisti vieno kandidato vietą kandidatų sąraše, įrašyti į kandidatų sąrašą naują kandidatą taikomas 0,25 VMDU dydžio užstatas, sujungti partijos iškeltus kandidatų sąrašus — 0,15 VMDU dydžio užstatas už kiekvieną sujungiamą sąrašą.

Partijai ar rinkimų komitetui keliant kandidatus, kurie eina pareigas, nesuderinamas su savivaldybės tarybos nario pareigomis, už kiekvieną tokį kandidatą siūloma nustatyti 5 VMDU dydžio užstatą.

Dėl Seimo nario atlyginimo mokėjimo Seimo nariams, nuolat nedalyvaujantiems Seimo darbe

Siūloma numatyti, kad Vyriausioji rinkimų komisija rinkiminius užstatus privalo grąžinti juos sumokėjusioms partijoms, rinkimų komitetams ar išsikėlusiems kandidatams į merus, jei šie įgyvendina įstatymo numatytus reikalavimus per 40 dienų po rinkimų galutinių rezultatų oficialaus paskelbimo.

Galiojančiame Savivaldybių tarybų rinkimų įstatyme yra numatyta, kad keliamam kandidatų sąrašui ar išsikeliančiam kandidatui į savivaldybės tarybos narius-merus įregistruoti yra taikomas vieno VMDU dydžio užstatas, norint pakeisti vieno kandidato vietą kandidatų sąraše, įrašyti į kandidatų sąrašą naują kandidatą taikomas 0,5 VMDU dydžio užstatas, norint sujungti partijos iškeltus kandidatų sąrašus — 0,3 VMDU dydžio užstatas kiekvieną sujungiamą sąrašą.

Partijai ar rinkimų komitetui keliant kandidatus, kurie eina pareigas, nesuderinamas su savivaldybės tarybos nario pareigomis, taikomas užstatas už kiekvieną tokį kandidatą, kuris yra 10 VMDU dydžių. Tikslinės įmokos už papildomą Rūmų nario draudimą dydis — 30 eurų Papildomo Rūmų nario Sumazintas nario dydis laikotarpis — nuo iki 15 mėnesių.

Plačiau apie draudimą skaitykite čia ; Nario mokestis ir įmoka už papildomą Rūmų narių draudimą mokama į Rūmų atsiskaitomąją sąskaitą, mokėjimo paskirtyje nurodant Rūmų nario mokestis už m.

Lietuvos architektų rūmų rekvizitai mokėjimams: Lietuvos architektų rūmai Sąskaitos Nr. Atkreiptinas dėmesys, kad Rūmams pateiktame pranešime deklaracijoje dėl laikino nesivertimo atestuoto architekto veikla, prisiimtų įsipareigojimų nesilaikymas gali sąlygoti teisės aktų ir ar Europos architektūros paslaugų teikėjų etikos kodekso pažeidimą, ko pasekmė gali būti kvalifikacijos atestato galiojimo sustabdymas, panaikinimas ar įspėjimas.

Rūmų taryba ar jos įgaliotas Rūmų pirmininkas, nario prašymu, gali iki 50 proc. Kartu su prašymu sumažinti nario mokestį turi būti pateikti nurodytas aplinkybes patvirtinantys dokumentai — nedarbingumo pažymėjimas, nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimas, įsakymas dėl vaiko priežiūros atostogų suteikimo, pensininko pažymėjimas, kt.