Didejantis narys be zalos sveikatai. Nuorodos kopijavimas

Šiuo atveju, paciento artimieji siekia sužinoti, kodėl nepavyko iš karto nustatyti atitinkamos diagnozės. Žalos atlyginimas be kaltės — prielaida paslaugų kokybei ir pacientų saugai gerinti, nes atsiranda galimybė gydytojų klaidas pripažinti ir jas analizuoti [5]. Nepageidaujamų įvykių sveikatos priežiūroje registravimo ir mokymosi sistemos sukūrimas V. Nepakanka praktinių mokymo programų, susijusių su infekcijų prevencija ir kontrole, kurios turėtų būti ilgalaikės ir apimtų visus SP lygmenis. Ką jūs apie tai manote?

Rekomendacijos siūlomiems nacionalinės pacientų saugos platformos prioritetams 13 psl. Pacientų saugos kultūros įgyvendinimas sveikatos priežiūroje 13 psl. Pacientų ir visuomenės informavimas ir mokymas pacientų saugos klausimais 15 psl. Nepageidaujami įvykių sveikatos priežiūroje registravimas ir mokymasis iš klaidų 16 psl. Teisinės aplinkos, užtikrinančios efektyvų nepageidaujamų įvykių registravimą, formavimas 17 psl. Literatūros sąrašas 17 psl. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro m.

Rima Vaitkienė — Sveikatos apsaugos ministerijos sekretorė komiteto pirmininkė ; 2. Juozas Galdikas — Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktorius komiteto pirmininko pavaduotojas ; 3.

Vida Augustinienė — Lietuvos pacientų organizacijų atstovų tarybos pirmininkė; 4. Daiva Brogienė — Lietuvos gydytojų sąjungos atstovė; 5.

Neturtinės žalos atlyginimas: kiek galima prisiteisti, jeigu nužudo arba sutrikdo sveikatą?

Mindaugas Būta — laikinai einantis Valstybės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos viršininko pareigas; 6. Vilė Cicėnienė — Lietuvos sveikatos informacijos centro Metodologijos skyriaus vedėja; 7. Danutė Margelienė — Lietuvos slaugos specialistų organizacijos prezidentė; 8.

Danguolė Jankauskienė — Mykolo Riomerio universiteto Strateginio valdymo ir politikos fakulteto prodekanė; 9. Žymantė Jankauskienė — Vilniaus kolegijos Sveikatos priežiūros fakulteto dekanė; Danutė Kalibatienė — Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Vidaus ligų pagrindų ir slaugos katedros vedėja; Birutė Kavaliauskienė — Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos Paslaugų ekspertizės, metodinio vadovavimo ir didejantis narys be zalos sveikatai skyriaus vedėjo pavaduotoja; Giedrė Maksimaitytė — Sveikatos apsaugos ministerijos Ryšių su visuomene skyriaus vedėja; Erika Matuizaitė — Pilietinių iniciatyvų centro projektų vadovė; Palmira Morkūnienė — Lietuvos sveikatos priežiūros kokybės asociacijos pirmininkė; Nerija Stasiulienė — Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisijos pirmininkė; Laimutis Paškevičius — Lietuvos privačių sveikatos priežiūros įstaigų asociacijos pirmininkas; Kokiu budu padidins narys Šimkienė — Sveikatos apsaugos ministerijos Specializuotos medicinos pagalbos skyriaus vyriausioji Normalus nario storio plotas Indrė Šutaitė — Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto gydytojų rezidentų tarybos atstovė; Ramunė Navickienė — Valstybinės medicininio audito inspekcijos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktorė; Jurgita Vladičkienė — Kauno medicinos universiteto Sveikatos vadybos katedros Varpos dydis suniui Rolanda Valintėlienė — Higienos instituto Visuomenės sveikatos didejantis narys be zalos sveikatai skyriaus vedėja.

Komiteto sekretoriatas — Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos: Įstaigų vertinimo skyriaus vyriausioji specialistė Rasa Terbetienė ir Kanceliarijos skyriaus vyriausioji specialistė Agnė Gineitytė. Apima civilinę atsakomybę už deliktus, nesutartinius civilinės teisės pažeidimus.

Deliktinė teisė pagrindžia atsakomybės sąlygas, nustato jos apimtį, subjektuspobūdį.

Padarius deliktą kyla pareiga atlyginti žalą. Klaida — bendras terminas, apimantis visus atvejus, kai suplanuota psichinių ar fizinių veiksmų seka nepasiekiama norimų rezultatų ir kai šios nesėkmės negali būti priskirtos jokios įstaigos intervencijai Reason,9 p. Nepageidaujamas įvykis — įvykis, įvykęs dėl veikos, galėjusios sukelti ar sukėlusios nepageidaujamą išeitį rezultatą pacientui, daugiau dėl medicininės pagalbos teikimo ir organizavimo, negu dėl paties paciento ligos ar būklės.

Nepageidaujamą įvykį paprastai sukelia ne vienas veiksnys, bet daugybės aplinkybių ir įvykių tarpusavio sąveika. Pacientas — asmuo, kuris naudojasi sveikatos priežiūros įstaigų teikiamomis paslaugomis, nepaisant to, ar jis sveikas, ar ligonis. Pacientų sauga. Lietuvoje pacientų sauga sveikatos priežiūroje apibrėžiama kaip sveikatos priežiūros struktūros ir procesai, kurių taikymas sumažina nepageidaujamų įvykių, atsirandančių dėl sveikatos priežiūros didejantis narys be zalos sveikatai, tikimybę.

Pasaulio sveikatos organizacija pacientų saugą apibrėžia kaip pacientų teisę apsisaugoti nuo nereikalingos ar galimos žalos, susijusios su sveikatos priežiūros paslaugomis.

Kineziterapeutas parodė pratimą, kurį atliks ne visi: jei nepavyksta, privalote imtis pokyčių 38 Klaipėdos universitetinės ligoninės KUL urologas vyrui konstatavo prostatos uždegimą ir išrašė antibiotikų. Anot vyro, skausmai tęsėsi toliau, tad jis apsilankė pas kitą gydymo įstaigoje dirbantį mediką. Aš paaiškinau, jog antibiotikai neveikia, niekas nesikeičia, skausmai tik didėja.

Sistema — tai rinkinys tarpusavyje susijusių elementų, apjungiamų siekiant bendrų tikslų. Šie elementai gali būti žmogiškieji ir nežmogiškieji įranga, technologijos ir t. Kohn, Žala — nukentėjusiojo trečiojo asmens turtiniai nuostoliai, susiję su žala paciento sveikatai ir ar gyvybei, taip pat negautos pajamos, kurias nukentėjęs trečiasis asmuo būtų gavęs, jeigu nebūtų padaryta žala paciento sveikatai ir ar gyvybei mirtis, invalidumas, sveikatos sutrikimaskurią pacientui sukėlė draudėjo ir ar draudėjo darbuotojų neteisėti kalti veiksmai veikimas, neveikimastaip pat neturtinė žala.

Žala - laikinas ar pastovus fizinės, emocinės, psichologinės būklės ar kūno sandaros pablogėjimas arba skausmo atsiradimas dėl medicininio įsikišimo.

Pacientas medikus kaltina nepastebėjus mirtinos ligos

Žalos pacientų sveikatai atlyginimo be kaltės modelis — žalos atlyginimas nukentėjusiam neįrodinėjant žalą padariusio asmens kaltės. VIZIJA: pacientų saugai skiriamas ypatingas dėmesys užtikrinant geros kokybės ir saugias sveikatos priežiūros struktūras ir procesus, sveikatos priežiūros paslaugų kokybė ir saugumas gerėja. Pacientų saugos kultūros įgyvendinimas sveikatos priežiūroje II.

Sveikatos priežiūros darbuotojų informavimas ir mokymas pacientų saugos klausimais III. Pacientų informuotumas ir mokymas pacientų saugos klausimais IV. Nepageidaujamų įvykių sveikatos priežiūroje registravimo ir mokymosi sistemos sukūrimas V. Teisinės aplinkos, užtikrinančios efektyvų nepageidaujamų įvykių registravimą, formavimas. Tačiau tuo pat metu sveikatos sektorius, turintis didelę riziką ir aukštą klaidų potencialą, pacientui gali ir pakenkti.

Žiniasklaidoje vis dažniau girdima apie pacientų nepasitenkinimą suteikta SP paslauga, patirtą žalą ligoninėse, laiku nediagnozuotas ligas. Pacientų sauga paskutinius dešimt metų tapo aktualia SP sistemos problema.

Duomenų apie nepageidaujamų įvykių toliau — NĮ mastą Europos Sąjungos toliau — ES valstybių narių sveikatos priežiūros sistemose daugėja. Žinoma, kad 8—12 proc. Europos Komisijos pateiktais duomenimis, NĮ struktūroje 23 proc. NĮ medicinoje kartojasi, jų dažnis bei sukeliami finansiniai nuostoliai tampa nepakeliami net tokioms valstybėms kaip JAV, Jungtinė Karalystė ar Australija. JAV NĮ medicinoje kasmet kainuoja 17—29 mlrd.

JAV dolerių. Tiesa apie nario dydi Karalystėje Nacionalinė sveikatos tarnyba teisminiams ieškiniams patenkinti išleidžia apie mln.

Problemos akivaizdumas paskatino pacientų saugą įvardyti kaip atskirą procesą bei pradėti kurti sveikatos pacientų saugos kultūrą tarptautiniu mastu. Dar m. Europos Taryba priėmė jai priklausančių valstybių ministrų komiteto rekomendaciją dėl pacientų saugos valdymo ir nepageidaujamų reiškinių prevencijos sveikatos priežiūros sistemose. Europos Tarybos Ministrų komiteto m. ES Taryba patvirtino Rekomendaciją dėl pacientų saugos ir su sveikatos priežiūra susijusių infekcijų prevencijos ir kontrolės, kurioje šalys narės raginamos spręsti pacientų saugos klausimus valstybiniu lygmeniu.

Pacientų sauga, kuri gali būti apibrėžiama kaip pacientų teisė apsisaugoti nuo galimos žalos, susijusios su SP paslaugomis, tampa vis aktualesnė viso pasaulio SP sistemų problema ir yra viena iš bet kurios kokybiškos SP sistemos kertinių akmenų.

Spręsti su pacientų sauga susijusius klausimus tampa itin aktualu dėl augančių visuomenės lūkesčių, senstančios visuomenės ir sparčios medicinos mokslo ir technologijų pažangos. Visos Europos SP sistemos, prisitaikydamos prie nuolatinės medicinos mokslo pažangos, susiduria su panašiomis problemomis. Daugeliui Europos šalių rūpi veiksmingas SP kokybės ir pacientų saugos gerinimas.

Europos Sąjungos Tarybos, PSO rekomendacijose siūloma pacientų saugos klausimus integruoti į klinikinį studentų mokymą, plėtojant tarpdalykinį ir tarpkryptinį bendradarbiavimą. NĮ SP tyrimai rodo, kad dažniausiai klaidų medicinoje priežastimi yra ne individualūs SP darbuotojo veiksmai, o sisteminiai — organizaciniai veiksniai.

Didelės rizikos industrijos, keliančios pavojų klientų ir darbuotojų sveikatai ar gyvybei, jau seniai rūpinasi darbo organizavimo ir kultūros, susietos su didejantis narys be zalos didejantis narys be zalos sveikatai, tobulinimu. Kuriama atvirumu ir pasitikėjimu paremta atmosfera, kurioje darbuotojas drąsinamas pranešti apie įvykusį ar galėjusį įvykti incidentą, sukėlusį ar galėjusį sukelti žalą sveikatai ar gyvybei.

Taip išaiškinamos vidinės sistemos problemos ir randami būdai joms spręsti. Medicinos klaidos analizuojamos ieškant priežasčių ir rengiant rekomendacijas SP įstaigų darbui gerinti.

NĮ registravimo sistemos, pagal NĮ registravimo privalomumą gali būti privalomos, savanoriškos ir mišrios. Privalomoms nacionalinėms NĮ registravimo sistemoms būdinga: a privalomumas — NĮ privalo registruoti juos padarę ar pastebėję asmenys SP įstaigų darbuotojai teisės aktų nustatyta tvarka. Tokių įvykių baigtinis sąrašas yra patvirtinamas teisės aktu ir tampa privalomas visoms asmens SP įstaigoms, jų darbuotojams.

Jie tai daro savo didejantis narys be zalos sveikatai, dalyvaudami nuolatiniame kokybės gerinimo procese teisės aktai nenustato privalomumo registruoti NĮ ; b sąlyginis svarbumas — registruojami NĮ, potencialiai galėję įvykti, įvykę, bet nesukėlę žalos, įvykę ir sukėlę neesminę žalą paciento ar asmens SP įstaigos darbuotojo sveikatai; c didejantis narys be zalos sveikatai — yra galimybė identifikuoti apie NĮ pranešusį asmenį; d anonimiškumas — nėra galimybės identifikuoti apie NĮ pranešusį asmenį, jo laisvos valios pasirinkimu.

Nemaža dalis atsakomybės už klaidas ir NĮ sveikatos priežiūroje, ir apskritai už visą SP sistemos kokybės būklę, tenka ir patiems pacientams. Atsainus pacientų požiūris į savo sveikatą, sveikatinimo ir gydymo procesus pvz. Kaip rodo užsienio valstybių patirtis, apie pusė pacientų nevartoja gydytojų paskirtų vaistų. Tačiau tai nelaikoma medicinos klaida, nors gydymo procesas reikalauja abiejų šalių, mediko ir paciento, pastangų. Žalos pacientų sveikatai atlyginimo be kaltės modelis — viena iš prielaidų sveikatos priežiūros paslaugų kokybei ir pacientų saugai gerinti Nuo XIX amžiaus vidurio tiek Vakarų, tiek Šiaurės Amerikos valstybėse vystosi du teisės institutai — civilinė atsakomybė už kaltę, t.

Abiem atvejais atsakomybę lemia neigiamų padarinių atsiradimas — žala paciento sveikatai. Pirmuoju atveju nukentėjęs pacientas teikia ieškinį teismui ir turi įrodyti, kad žala atsirado dėl gydytojo kaltės, o antruoju atveju — žala pacientui atlyginama ne teismine tvarka ir nepriklausomai nuo gydytojo kaltės. Jungtinių Amerikos Valstijų Medicinos Asociacijos duomenimis didžiausia ieškinių dėl netinkamos medicinos praktikos krizė šiuo metu nesustabdomai plinta JAV [2].

Galutinis krizės rezultatas tiesiogiai palietė pacientą ribojamas SP prieinamumas ir paslaugų kokybė. Analizuojamos priežastys, kodėl būtent JAV tapo pirmaujančia valstybe pagal tokių bylų skaičių per metus. James C. Mohr teigia, kad ją lėmė medicininiai ir teisiniai veiksniai: modernių medicinos technologijų spartus diegimas, medicinos praktikos nacionalinių standartų įvedimas, civilinės atsakomybės draudimo atsiradimas, sąlyginis advokatų atlyginimas laimėjus bylą, advokatų skatinimas pacientų pažeistas teises ginti teismuose, prisiekusiųjų teismų praktikos bei deliktinės teisės medicinos srityje formavimosi ypatumai [3].

Naujos įstatymo pataisos: kiek kainuos gydytojų ramybė?

Nepaisant draudikų, gydytojų, gydymo įstaigų bei advokatų hipotezių, JAV vadovai siūlo pataisymus tradicinėje deliktų sistemoje pvz. Tuo tarpu Medicinos Instituto ekspertų komisija siūlo radikalią reformą didejantis narys be zalos sveikatai ieškoti alternatyvų teisminiam ginčui nagrinėti. Mokslinės studijos rodo, kad deliktinė teisė šiandien nėra tinkamiausiais būdas spręsti žalos pacientų sveikatai atlyginimą [4]. Vincent nuomone, atlyginimo be kaltės kompensavimo būdas efektyvesnis, ekonomiškesnis nei teisminis, reikalauja mažesnių sąnaudų žalai nustatyti bei užtikrina kompensavimą daugiau pacientų, išvengiama neigiamų moralinių emocijų tiek gydytojui, tiek pacientui.

Nuoroda nukopijuota aA Euro įvedimas Lietuvoje turėjo įtakos ekonomistų pastebimam prekių ir paslaugų kainų augimui, didėjančiam pragyvenimo ir atlyginimų lygiui. Šie ir kiti ekonomikos pokyčiai neišvengiamai turi reikšmės ir kitai socialinio gyvenimo sričiai — teisei. Ši aplinkybė iš esmės vertintina teigiamai, kaip teisės žengimas koja kojon su kitomis socialinio gyvenimo sritimis.

Žalos atlyginimas be kaltės — prielaida paslaugų kokybei ir pacientų saugai gerinti, nes atsiranda galimybė gydytojų klaidas pripažinti ir jas analizuoti [5]. David M. Studdert įsitikinęs, kad optimali žalos kompensavimo sistema reikalinga ne tik atlyginti žalai,bet jos tikslas būtų ir sumažinti klaidas medicinoje bei sumažinti patį žalų skaičių, taigi užtikrinti geresnę sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir pacientų saugą.

Sisteminė klaidų analizė, autoriaus nuomone, o ne gydytojo veiksmų analizė izoliuotai, yra esminis ieškinio modelio ir atlyginimo be kaltės skirtumas.

Spausdinti Siekis: tikimasi, kad įstatymo pataisos dėl pacientų žalos atlyginimo užtikrins medikų ramybę dirbant savo darbą.

Deliktinė teisė gana sudėtinga, teisminis ginčo sprendimas ilgai užsitęsti, būti abejotinas netgi savo nešališkumu, nes teismo ekspertai — tie patys asmens sveikatos priežiūros įstaigose dirbantys medikai. Baudimo kultūra vienareikšmiškai skatina gynybinę mediciną, nenaudingą šiandien nei dėl papildomų išlaidų, nei dėl klaidų slėpimo [6].

Deliktų teisė įstatymais numato civilinės atsakomybės sąlygas. Žalos atlyginimo be kaltės modelio atveju žalos atlyginimo klausimas sprendžiamas ne teismo tvarka, o specialiai įsteigtose institucijose.

Nacionalinė pacientų saugos platforma

Modelis remiasi ne gydytojų kaltės įrodymu, o atvejo priimtinumui gauti kompensaciją žalos kompensavimo tinkamumo standartas. Žalos atlyginimas grindžiamas priežastinio ryšio tarp gydymo ir sužalojimo faktu. Žalos dydį nustato institucijos nepriklausomi ekspertai, paprastai jis yra mažesnis nei ieškinio atveju, bet žalos atlyginimas žymiai lengviau ir greičiau pasiekiamas daugiau pacientų.

Pateikiama sėkminga žalos atlyginimo be kaltės modelio praktika kitose valstybėse.