Dienorascio nario dydis

Galite panaudoti specialius rinkinius, skirtus iškarpų albumams. Daugeliu atvejų, turite nustatyti unikalias dienoraštį ir įsitikinkite, kad galite valdyti savo svetainės parametrai, sąrašų ir bibliotekų, nepriklausomai nuo jo pirminės svetainės teises. Padėkite vaikams užrašyti savo vardus. Stulginskio dienoraštis.

Stulginskio Kanske, Krasnojarsko pataisos darbų lageryje sutrumpintai — Kraslagas rašytas dienoraštis aptiktas Lietuvs ypatingajame archyve saugomoje aštuoniolikos asmenų byloje, kurią sudaro apie tūkstantis puslapių.

Pasak centro, kalėdamas Kraslage dienoraštį A. Dienoraštis rašytas paprastu pieštuku mažoje 5x7 cm dydžio languoto popieriaus užrašų knygelėje, joje — 14 lapelių, bet visų nespėta prirašyti. Dienoraščio tekstas — daugiausia žodžių santrumpos, kuriomis buvęs prezidentas žymėjosi pavardes, vietoves ir įvykius.

Stulginskio byloje saugomas ir Kraslago Dienorascio nario dydis Kagano atliktas dienoraščio vertimas į rusų kalbą. Iki šiol manyta, kad A. Stulginskio dienoraščio originalas yra sunaikintas, todėl prezidento biografai naudojosi šiuo verstiniu rusišku variantu.

Pasak LGGRTC direktoriaus Ado Jakubausko, dienoraščio atradimas svarbus todėl, kad nuo šiol mokslininkai gali remtis originalu, o ne verstiniu dokumentu.

Dar vienas, aštuonioliktasis, suimtasis buvo garvežio mašinistas. Vagono kategorija, pasak centro atstovų, įvardyta ne pagal komfortą, o pagal jame keliavusių belaisvių rangą: buvęs trijų ministrų kabinetų teisingumo ministras Stasys Šilingas, buvęs susisiekimo ministras Jokūbas Stanišauskas, buvęs švietimo ministras Juozas Tonkūnas, pulkininkas Povilas Dundulis, Vyčio kryžiaus ordinų kavalierius Antanas Pošiūnas, diplomatas Jonas Aukštuolis ir kiti.

Dešimties NKVD tardytojų beveik metus kurptoje byloje minėti pareigūnai buvo apkaltinti antitarybine propaganda lageryje, siekiu sukurti nusikalstamą antitarybinę Lietuvos kalinių grupuotę ir kitais politiniais nusikaltimais pagal ojo sovietinės Rusijos baudžiamojo kodekso straipsnį.

Dienoraštis: Nelaimingos meilės, noras nusižudyti

Stulginskis, būdamas areštuotas, užsiėmė kontrrevoliucine veikla: buvo aktyvus kontrrevoliucinės formuotės dalyvis, dalyvavo grupiniuose susibūrimuose, ragindamas lietuvius aktyviai kovoti prieš sovietų valdžią, kartu su S. Šilingu, J. Stanišausku, J. Vilkelytės, būtų prasminga šią svarbią bylą išversti ir paskelbti internete — įskaitomu tekstu su ekspertų komentarais, Dienorascio nario dydis ji ypatinga net ir pagal sovietinę jurisdikciją.

Visiems nuteistiesiems skirta po 25 metus laisvės atėmimo, nors daugiau kaip pusė jų, t.

Byloje saugomas ir Sovietų Sąjungos Valstybės saugumo ministro Viktoro Abakumovo paaiškinamasis raštas Komunistų partijos generaliniam sekretoriui Josifui Stalinui — taip buvo reaguota į A. Stulginskio skundą dėl dešimtmetį trukusio kalinimo be teismo. Pasak Genocido centro, A. Stulginskio dienoraštis atspindi dvidešimtojo amžiaus vergu paversto žmogaus būtį, kurį rašo valstybės vadovas — išsilavinęs, pasiturintis žmogus, iš kurio sovietų valdžia konfiskavo hektarų ūkį Kretingos rajone, Jokūbavo kaime.

Stulginskio dienoraštis.