Atsisiusti nario patobulinimo programa, Account Options

Kvalifikacijos pažymėjimai Pagal statybos techninį reglamentą STR 1. Seminaro metu Jūs: 1. Mokymo personalo, dirbančio su užsieniečių vaikais Lietuvoje ir lietuvių vaikais užsienyje, kompetencijų tobulinimas. Galime naudoti, perduoti ir atskleisti neasmeninę informaciją duomenis, kurių negalima tiesiogiai susieti su jūsų vaiko tapatybe bet kokiems tikslams.

Seminaro metu Jūs: 1. Susipažinsite su pasikeitimais Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklėse ir naujais reikalavimais kabelių degumo klasėms, kurie įsigaliojo nuo lapkričio 1-os dienos m. Sužinosite Valstybinės energetikos inspekcijos rekomendacijas rangovams ir projektuotojams bei kabelių techninių specifikacijų šablonus; 4.

Prisiminsite galiojančius standartus ir reikalavimus kabelių montavimo ir tvirtinimo sistemoms; 5. Susipažinsite Atsisiusti nario patobulinimo programa laikymo ir tvirtinimo sistemomis bei sustiprintų lovių ir kopėčių sistemomis; 6.

Sužinosite kabelių apsaugos vamzdžių parinkimo ir skaičiavimo metodiką laikantis LST EN standarto reikalavimų; 7.

Susipažinsite su standartiniais techniniais reikalavimais 0.

CS50 Live, Episode 000

Kvalifikacijos pažymėjimai Pagal statybos techninį reglamentą STR 1. Po seminaro išduodamas kvalifikacijos tobulinimo mokymų baigimo pažymėjimas pagal Aplinkos ministerijos suderintą VšĮ Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centro Statinio statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų kvalifikacijos tobulinimo mokymo programą programos žymuo: MVJDRMC. Seminaro programa: 9.