Parlamento nario padidejimas gali buti ar ne

Siekiant užtikrinti veiksmingą demokratinę Europos teisės aktų kontrolę visais lygmenimis, sukurta įvairių Europos Parlamento ir nacionalinių parlamentų bendradarbiavimo priemonių. Šią konferenciją sušaukia ES pirmininkaujančios valstybės narės parlamentas ir kartu parengia Parlamentas ir trijų ES pirmininkavusios, pirmininkaujančios ir pirmininkausiančios valstybių narių grupės parlamentai. Parlamentas palaiko glaudžius ryšius su asocijuotųjų šalių ir šalių kandidačių parlamentais. Parlamentas ir nacionaliniai parlamentai buvo natūraliai susiję, kadangi nacionalinių parlamentų nariai buvo skiriami Europos Parlamento nariais.

Rinkimų kompasas. Ar partijos atsisakytų Seimo narių neliečiamybės? Parlamentarų teisinė neliečiamybė neretai tampa diskusijų klausimu, mat, kol vieni mano, kad tai būtina priemonė sauganti politikus nuo persekiojimo, kiti svarsto, kad kai kurie Seimo nariai tokia privilegija piktnaudžiauja.

Europos Parlamentas: ryšiai su nacionaliniais parlamentais

Visgi dauguma rinkimuose dalyvausiančių partijų pasisako už Seimo narių teisinio imuniteto išsaugojimą. Nežinote, kuri partija geriausiai atspindi Jūsų pažiūras?

Kapsules padidina nari

Portalas LRT. Į klausimus atsakė ne visos partijos. Klausimas partijoms — ar reikėtų panaikinti Seimo narių teisinę neliečiamybę?

Šiuo metu galiojančiuose teisės aktuose yra įteisinta Seimo narių teisinė neliečiamybė. Seimo statutas numato, kad Seimo narys už balsavimus ar kalbas Seime, t. Seimo, Seimo komitetų, komisijų ir frakcijų posėdžiuose negali būti persekiojamas, tačiau už asmens įžeidimą ar šmeižtą jis gali būti traukiamas atsakomybėn bendra tvarka. Taip pat numatoma, kad Seimo narys be Seimo sutikimo negali būti traukiamas baudžiamojon atsakomybėn, suimamas, negali būti kitaip suvaržoma jo laisvė, išskyrus atvejus, kai jis užtinkamas bedarantis nusikaltimą.

Generalinis prokuroras gali prašyti Seimo, kad šis panaikinti parlamentaro teisinę neliečiamybę, tačiau parlamentas gali nesutikti to daryti. Atsakymai pateikiami abėcėlės tvarka pagal partijos pavadinimą. Neliečiamybės institutas yra sukurtas tam, kad politikas galėtų dirbti nevaržomai ir nebūti šantažuojamas.

Teisinės neliečiamybės klausimą turi spręsti rinkėjas taip, kaip renka, taip reikia ir suteikti visuomenei galimybę spręsti. Tai ne politinių oponentų klausimas.

Kartų solidarumo sąjunga — Santalka Lietuvai Ne. Teisinės neliečiamybė ir jos panaikinimas yra reglamentuotas LR Konstitucijos 62 str. Norint panaikinti Seimo narių teisinę neliečiamybę, tektų keisti LR Konstituciją ir tuo pačiu suvaržyti Seimo nario galimybės tinkamai atstovauti ne tik Valstybės, bet ir jį rinkusių piliečių interesams.

Kartų solidarumo sąjungos-Santalkos Lietuvai sąrašo lyderis, partijos pirmininkas dr. Laisvės partija Ne. Teisinė parlamento narių neliečiamybė yra būtina demokratinės santvarkos institucija, apsauganti politikus nuo persekiojimo. Kol saugiai gyvename demokratinėje santvarkoje, ji gali atrodyti mažiau reikšminga ir netgi tapti priedanga žemos politinės kultūros Seimo narių paklydimams, tačiau užtenka vienų radikalams sėkmingesnių rinkimų ar kelių mažiau principingų prokurorų ir diktatūros grėsmė gali tapti daug realesnė.

Rinkimų kompasas. Ar partijos atsisakytų Seimo narių neliečiamybės?

Panašius scenarijus slenkant link autoritarizmo šiuo metu jau matome ne vienoje Vidurio Europos valstybėje, todėl šiame kontekste būtina išsaugoti net kartais perteklinėmis atrodančias demokratines institucijas.

Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis Ne, tačiau reikia sukurti mechanizmą, kuris greičiau ir paprasčiau sudarytų galimybę esant reikalui panaikinti Seimo nario teisinę neliečiamybę. Lietuvos socialdemokratų darbo partija Seimo narių imunitetas yra normali demokratinio pasaulio norma, užtikrinanti parlamentų nepriklausomumą nuo kitų valdžios institucijų spaudimo.

Tautos atstovai neturi imuniteto tik autoritarinėse valstybėse, todėl mes nesiūlome siaurinti demokratiją. Lietuvos socialdemokratų partija Ne. Konstitucijoje numatytas Seimo nario imunitetas yra skirtas apsaugai nuo įvairaus tipo poveikio ir spaudimo. Tai, jog tam tikrais atvejais Seimo nario teisinė neliečiamybė nėra panaikinama, rodo ne tiek piktnaudžiavimą šia padėtimi, kiek partinių interesų iškėlimą aukščiau valstybės ir žemą politinę kultūrą.

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga Taip.

EP naujienos

Lietuvos žaliųjų partija Seimo narių teisinė neliečiamybė turėtų užtikrinti jų apsaugą nuo nepagrįsto politinio persekiojimo ir iš esmės tai yra svarbi priemonė, siekiant užtikrinti demokratiją. Kita vertus, pastebime, kad mūsų šalyje teisine neliečiamybe dažnai piktnaudžiaujama, o tai daro žalą visai politinei sistemai.

Siūlymą visiškai panaikinti teisinę neliečiamybę laikome pavojingu valstybės demokratijai, tačiau palaikome diskusiją ir pasisakytume už Seimo Statute įtvirtintų reikalavimų mažinimą, kurie leistų lengviau panaikinti Parlamento nario padidejimas gali buti ar ne nario neliečiamybę, kai naudodamasis parlamentiniu imunitetu Seimo narys siekia išvengti atsakomybės už padarytus nusikaltimus.

Nacionalinis susivienijimas Taip. Tai turėtų būti priverstinė priemonė, kuri normaliomis sąlygomis būtų netaikytina, tačiau Lietuvoje vešint didelio masto politinei korupcijai ji palengvintų kovoti su tokio pobūdžio nusikaltimais. Dabar esančios teisinės galimybės leidžia persekioti prasikaltusį Seimo narį.

Kitaip gali padidėti Seimo narių šantažo galimybė, o tai prieštarauja pagrindiniams demokratijos principams. Seimo narių teisinė neliečiamybė yra perteklinė privilegija.

Seimo nariai gali turėti tik dalinį imunitetą, t. Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai Ne. Pagrindinė teisinio imuniteto paskirtis — apsaugoti jį turinčius asmenis nuo nepagrįsto persekiojimo, spaudimo ir trukdymo vykdyti savo funkcijas. Tačiau ši apsauga nėra ir negali būti absoliuti. Imunitetas negali būti priedanga nuo teisingumo ir atsakomybės, deja praktika rodo, kad politizuoti Parlamento nario padidejimas gali buti ar ne Seime padeda Seimo narius apsaugoti nuo teisėsaugos tyrimų.

Rinkimų kompasas. Ar partijos atsisakytų Seimo narių neliečiamybės? Parlamentarų teisinė neliečiamybė neretai tampa diskusijų klausimu, mat, kol vieni mano, kad tai būtina priemonė sauganti politikus nuo persekiojimo, kiti svarsto, kad kai kurie Seimo nariai tokia privilegija piktnaudžiauja. Visgi dauguma rinkimuose dalyvausiančių partijų pasisako už Seimo narių teisinio imuniteto išsaugojimą.

Kilus įtarimams, politikai privalo dėti visas pastangas kaip greičiau išsklaidytas metamus šešėlius. Todėl pasisakytume už imuniteto naikinimo procedūros paprastinimą, kuri neleistų Seimo nariams išvengti atsakomybės ir slapstytis nuo teisėsaugos vykdomų tyrimų. Partijos, kurių atsakymų nėra, arba atsisakė atsakyti į portalo LRT. Taip pat skaitykite.