Nario skaiciavimo matmenys

Vytautas Ostaševičius. Programinių staklių technologinės galimybės Žemės ūkio produkcijos rūšių SGP sąrašas pateiktas Tvarkos aprašo 1 priede. Jei asmuo įregistruotas tik Ūkininkų ūkių registre, skaičiuojant EDV, naudojami tik ūkininko duomenys partneriams skaičiuojama individualiai, vadovaujantis jų pateiktų pažymų ir atitinkamų registrų duomenimis. Pastaraisiais metais didelis dėmesys skiriamas itin patikimam asmens tapatybės nustatymui naudojant unikalius žmogaus piršto atspaudo, akies rainelės ar veido bruožus. Valdos ar ūkio EDV apskaičiuojamas atsižvelgiant į valdos ar ūkio žemės ūkio produkcijos rūšių bendrąjį SGP ir pajamas iš paslaugų žemės ūkiui teikimo, jei valda ar ūkis šias paslaugas teikia.

Mašinų ir mechanizmų bandymai Ekonominis rinkimo technologijos procesų įvertinimas Kontroliniai klausimai ir užduotys Vieninio detalės gamybos technologijos proceso projektavimas Bendrieji reikalavimai technologijos projektams Projektavimo tvarka Paviršių apdirbimo būdų ir tvarkos nustatymas Detalės gamybos technologijos kelio sudarymas 12 1.

Apdirbimo schemų, operacijų struktūros ir turinio sudarymas Įrengimų parinkimas Įtaisų, pjovimo bei pagalbinių įrankių, matavimo ir mechanizavimo priemonių parinkimas Derinimo schemų projektavimas Įvairių staklių derinimo schemos Tipinių detalių apdirbimo technologijos procesų projektavimas Grupinių detalės apdirbimo technologijos procesų projektavimas Technologijos procesų, atliekamų programinėmis staklėmis, projektavimo principai Programinių staklių naudojimo sritis Programinių staklių technologinės galimybės Technologijos proceso projektavimo programinėms staklėms ypatybės ir tvarka Technologijos proceso projektavimas programinėms tekinimo staklėms Technologijos proceso projektavimas programinėms frezavimo staklėms Technologijos proceso projektavimas apdirbimo centrams Tikslumo siekimas apdirbant ruošinius apdirbimo centrais ir programinėmis staklėmis Robotizuotų Nario skaiciavimo matmenys procesų projektavimas Technologijos procesų, atliekamų agregatinėmis staklėmis, projektavimas Agregatinių staklių technologinės galimybės ir konstrukcinės ypatybės Technologijos projektavimas ir staklių komponavimas Automatinių linijų technologijos procesai ir jų projektavimas Automatinių linijų rūšys ir jų naudojimas Automatinių linijų technologijos procesų projektavimo etapai Detalių apdirbimo automatinėse linijose technologijos projektavimo ypatumai Automatinių linijų veikimo ciklogramos ir komponavimas Kompleksinė inžinerija Nario skaiciavimo matmenys detalės gamybos technologijos projektavimas Kontroliniai klausimai ir užduotys Kompiuterizuotos integruotos gamybos apibūdinimas Kompiuterizuotos integruotos gamybos dalys ir standartai Technologijos projektavimas kompiuterizuotoje integruotoje gamyboje KIG išteklių planavimas, gamybos valdymas, ryšiai ir transportas Dirbtinis intelektas.