Ar nario dydis nario, Navigacija

LS nariai, vyresni nei 29 metų iki ateinančių kalendorinių metų liepos 1 d. Kitų metų draudimo klausimai bus sprendžiami metų Rūmų narių susirinkime. Už metus mokamas anksčiau nustatytas nario mokestis — eurų. Nario mokestis, kurio dydis nustatomas narių susirinkime, yra viena iš esminių profesinės savivaldos veikimo prielaidų. Mieli vadovai, kviečiame susipažinti su nario mokesčio informacija! Nuo m.

Nario mokesčio dydis skyriuje Nario mokestis yra vienas iš pagrindinių Partijos finansavimo šaltinių ir naudojamas Partijos įstatuose ir Partijos skyriaus, kuriam narys priklauso, nuostatuose numatytiems tikslams įgyvendinti.

Visi Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio nariai, išskyrus Partijos tarybos nustatytas išimtis, turi pareigą iki einamųjų metų gruodžio 31 d. Nuo m.

Kas Naujo?

Rūmų nariai bus draudžiami nuo m. Kitų metų draudimo klausimai bus sprendžiami metų Rūmų narių susirinkime.

Apibendrinus, metais reikia atlikti šiuos nario mokesčio mokėjimus: Iki m. Įpareigota Rūmų narių susirinkimo ir laikydamasi jame priimtų sprendimų, Taryba taip pat apibrėžė nario mokesčio nemokėjimo pasekmes.

Turinys nepasiekiamas

Nesumokėjus nario mokesčio iki nustatytos datos: 1. Pagal susirinkime patvirtintą Statutą, skolingiems nariams nebus teikiamos Rūmų paslaugos atestavimo, kvalifikacijos tobulinimo tobulinimo patikros, kursų, ekspertinio vertinimo, kt.

LS nariai, vyresni nei 29 metų iki ateinančių kalendorinių metų liepos 1 d. LS pirmijos, etikos komisijos, kontrolės komisijos ir LS tarybos nariai, vyresni nei 29 metų, moka kaip vadovaujančias pareigas užimantys vadovai.

Į šeimoje esančių LS narių skaičių įskaičiuojami visi vyresni ir jaunesni nei 29 metųtačiau nuolaidos taikomos tik nuo 12 EUR mokesčio pvz. Aistei el.

Dragnet: Homicide / The Werewolf / Homicide

Taip pat primename: Naujai prisijungę vaikai bei vaikai neturintys jaunimo programos dalyvio narystės sutarties turi ją pasirašyti.