10 METODU NAUDOJIMO METODAI

Violeta Jucevičienė. Vieta Lietuvos muzikos ir meno mokyklų, bendrojo lavinimo mokyklų patalpos. Taigi, pagal naują Šilumos šildymui paskirstymo dalikliais metodą Nr.

Šilumos šildymui paskirstymo dalikliais metodas Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija m. O patvirtino 10 METODU NAUDOJIMO METODAI Šilumos šildymui paskirstymo dalikliais metodą Nr.

Pagal Metodo nuostatas namo šildymui suvartotas šilumos kiekis skirstomas į žemiau nurodytas 3 šilumos sąnaudų grupes analogiškai galima paskirstyti ir namo šildymo sistemą sudarančius elementus : Šilumos kiekis bendrosioms reikmėms — šilumos kiekis, suvartojamas pastato bendrojo naudojimo patalpose ir pastato šildymo sistemos vamzdynuose, kai šiluma tiekiama 10 METODU NAUDOJIMO METODAI 10 METODU NAUDOJIMO METODAI punkto iki vartotojų butų 1. Jei nėra namo gyventojų sprendimo dėl šių sąnaudų nustatymo ir paskirstymo būdo, tuomet remiantis Metodo rekomendacija bendrosioms reikmėms priskiriama 18 proc.

Jei name nėra bendrojo naudojimo patalpų arba bendrojo naudojimo patalpose šildymo prietaisai neįrengti ar teisėtai demontuoti — bendrosioms reikmėms priskiriama 10 proc. Šis šilumos kiekis namo gyventojams paskirstomas proporcingai pagal jiems priklausančių patalpų bendrą naudingą plotą.

Šilumos kiekis, išsiskiriantis nuo vartotojų butuose įrengtų šildymo sistemos vamzdynų 2.

Pastato butų ir ar kitų patalpų savininkai įstatymų nustatyta tvarka turi priimti sprendimą dėl priskiriamo koeficiento nustatymo būdo. Kol nėra namo gyventojų sprendimo dėl šių sąnaudų nustatymo ir paskirstymo būdo, šiai šilumos sąnaudų grupei priskiriama 15 proc.

Šilumos šildymui paskirstymo dalikliais metodas Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija m.

Šilumos kiekis, kurį perduoda vartotojų butuose esantys šildymo prietaisai 3. Šiai šilumos sąnaudų grupei priskiriamas visas likęs namui šildyti suvartotas šilumos kiekis, t.

Šis šilumos kiekis vartotojams paskirstomas įvertinant šilumos daliklių rodmenis, t. Pasikeitus šilumos paskirstymui taikomo metodo nuostatoms, pagal teisės aktų reikalavimus buvo pakeista ir vartotojams teikiamų sąskaitų forma, kurioje namo šildymo sąnaudos dabar nurodomos 3 eilutėse, įvertinant aukščiau paminėtą šių šildymo sąnaudų paskirstymą.

Iki Metodo naujų nuostatų atsiradimo gyventojai atsiskaitė už visas aukščiau paminėtas šilumos sąnaudas, tik šilumos kiekis, išsiskiriantis nuo butuose įrengtų šildymo sistemos vamzdynų, sąskaitose nebuvo nurodomas atskiroje eilutėje. Taigi, pagal naują Šilumos šildymui paskirstymo dalikliais metodą Nr. Jis ir toliau priklauso tik nuo faktiškai name suvartoto šilumos kiekio, nustatyto pagal įvadinio šilumos skaitiklio rodmenis.

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos leidinys Vilniaus šilumos tinklai.

Vieta Lietuvos muzikos ir meno mokyklų, bendrojo lavinimo mokyklų patalpos. Devynių mokslo metų mėnesių nuo rugsėjo iki gegužės mokymo medžiaga pateikiama devyniose pasakose, kuriose vaikas atranda savo draugus, žaislus, žaidimus, savo džiaugsmus ar nelaimes. Kiekvieno mėnesio mokymo medžiagą sudaro išraiškingai sekama pasaka, kurią lydi: 1 mankštos elementai - vaikai bėgioja, šliaužioja, ploja rankomis ir pan. Knygoje gausu įvairių kūrinėlių natų, loginių užduočių bei muzikos klausymosi nuorodų. Rekomendacijos Šią metodiką rekomenduoju naudoti: 1 muzikos ir meno mokykloms, pradiniame mokymo groti muzikos instrumentu etape.