Priemone didinti nariui ir stiprinti stiprinima.

Nacionalinės teismų administracijos užsakymu buvo atlikta Lietuvos Respublikos teismų sistemos veiklos procesų analizė, kurios įžvalgomis ir rezultatais remiamasi vykdant tolimesnes projekto veiklas, t. Nuo DEQAR sukūrimo metų gegužę, ši duomenų bazė nenustoja augti ir šiuo metu joje galima rasti virš 50 išorinio kokybės vertinimo išvadų iš 34 kokybės užtikrinimo agentūrų. Projekte dalyvaujančiuose teismuose bei Nacionalinėje teismų administracijoje taip pat papildomai įdiegtas Klientų aptarnavimo standartas, kuris padėtų aiškiai apibrėžti klientų aptarnavimo teisme politiką, klientus aptarnaujančio darbuotojo elgesio etaloną ir pan. Taip pat stebimas nepakankamas visuomenės pakantumas psichikos ligomis sergantiems asmenims ir jų šeimos nariams, aukštas jų diskriminacijos lygis m. Pagrindinės projekto veiklos: - Lietuvos Respublikos ir Moldovos Respublikos teisininkų forumas.

  1. Vykdomi projektai | ES projektai | Studijų kokybės vertinimo centras
  2. Vyriski nariai Normalus dydziai Nuotraukos
  3. Projekto priešistorė: metais, siekdamas padidinti kokybės užtikrinimo rezultatų skaidrumą bei prieinamumą Europos aukštojo mokslo kokybės agentūrų registras EQAR angl.

Projekto finansavimui netinkamomis išlaidomis laikomos išlaidos: įsiskolinimams dengti; investiciniams projektams rengti ir įgyvendinti; finansuojamos iš kitų finansavimo šaltinių; kelionėms į užsienį; keliama grėsmė žmonių sveikatai, garbei ir orumui, viešajai tvarkai; bet kokiomis formomis, metodais ir būdais išreiškiama nepagarba tautiniams Lietuvos valstybės simboliams; bet kokiomis formomis, metodais ir būdais populiarinamas smurtas, prievarta, neapykanta; bet kokiomis formomis, metodais ir būdais pažeidžiama Lietuvos Respublikos Konstitucija, kiti įstatymai ir kiti teisės aktai.

Asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašytą deklaraciją Aprašo 5 priedas Aktyvias nuorodas, leidžiančias susipažinti su pareiškėjo viešai paskelbtais pareiškėjo metų ir metų metiniu finansinių ataskaitų rinkiniais ir veiklos ataskaitomis jei pareiškėjas įsteigtas anksčiau, nei prieš vienerius metus iki paraiškos pateikimo.

Jei pareiškėjas ir arba Projektas atitinka Aprašo Kartu su Paraiška pateikdamas dokumentų kopijas, pareiškėjas privalo kopijas patvirtinti tikrumo žyma.

Projekto priešistorė: metais, siekdamas padidinti kokybės užtikrinimo rezultatų skaidrumą bei prieinamumą Europos aukštojo mokslo kokybės agentūrų registras EQAR angl.

  • Paraiškos pateikimo data laikoma: pašto spaude pažymėta išsiuntimo data, išsiuntus paštu; paraiškos užregistravimo Savivaldybės administracijoje data, pateikus el.
  • Šio projekto uždavinys — prisidėti prie viešojo sektoriaus administravimo efektyvumo didinimo atliekant išsamią Lietuvos Respublikos teismų sistemos veiklos procesų analizę bei diegiant kokybės vadybos sistemas KVSatitinkančias tarptautinio LST EN ISO standarto reikalavimus, bendrojo vertinimo modelį BVMtaip pat klientų aptarnavimo standartą KAS teismuose ir Nacionalinėje teismų administracijoje.
  • 2. Priemonė „Įgyvendinti priemones šeimos ir vaiko gerovei“ | SPPD

Šios duomenų bazės sukūrimas leido stebėti, kaip Europos aukštojo mokslo erdvei EAME priklausančios šalys laikosi esminio įsipareigojimo — visose aukštojo mokslo institucijose užtikrinti aukštojo mokslo kokybę, vykdant reguliarius išorinius kokybės vertinimus, vadovaujantis Europos aukštojo mokslo erdvės kokybės užtikrinimo nuostatomis ir gairėmis ESG. Nuo DEQAR sukūrimo metų gegužę, ši duomenų bazė nenustoja augti ir šiuo metu joje galima rasti virš 50 išorinio kokybės vertinimo išvadų iš 34 kokybės užtikrinimo agentūrų.

Tai rodo vyraujantis didelis savižudybių skaičius — m. Lietuvoje tūkst.

Taip pat šalyje vis dar paplitęs didelis alkoholio suvartojimas Lietuvos statistikos departamento duomenimis, m. Pagal Teigiamų emocijų indeksą Lietuva yra tarp 10 mažiausiai teigiamų emocijų patiriančių šalių pasaulyje2.

03.03 PROGRAMOS „SOCIALINIŲ PASLAUGŲ IR INTEGRACIJOS PLĖTRA“

Bendra projekto vertė paramos lėšos — ,69 Lt. Projekto trukmė — 52 mėn. Iki šiol Lietuvos Respublikos teismuose nebuvo įgyvendinti jokie kokybės vadybos projektai, tad šiuo projektu buvo siekiama padėti kokybės vadybos pagrindus Lietuvos Respublikos teismų sistemoje, taip išplečiant kokybės vadybos iniciatyvą į naują viešojo sektoriaus sritį.

Dalyvauti projekte buvo pakviesti skirtingo dydžio ir kompetencijos teismai, kad šie teismai ateityje taptų pavyzdžiais kitiems analogiško dydžio ir kompetencijos teismams. Nacionalinės teismų administracijos užsakymu buvo atlikta Lietuvos Respublikos teismų sistemos veiklos procesų analizė, kurios įžvalgomis ir rezultatais remiamasi vykdant tolimesnes projekto veiklas, t.

Įgyvendinti projektai

Visą šios analizės tekstą galite rasti čia. Dalyvauti pirmajame projekto etape buvo pakviesti skirtingo dydžio ir kompetencijos teismai: Kauno apygardos teismas, Panevėžio apygardos teismas, Kauno apygardos administracinis teismas, Panevėžio miesto apylinkės teismas, Pasvalio rajono apylinkės teismas.

Nuo metų pradžios šiuose teismuose bei Nacionalinės teismų administracijos buvo pradėtos diegti kokybės vadybos sistemos, atitinkančios tarptautinio standarto LST EN ISO reikalavimus.