Pasinaudoti nares padidejimu.

Atidžiai perskaitykite Sąlygas. Kad galėtumėte naudoti Atsarginės kopijos kūrimo ir atkūrimo funkciją, gali reikėti įdiegti ir suaktyvinti papildomų programų, pvz.

Lydimoji medžiaga LM 29 straipsnis.

Bendradarbiavimas su Europos Sąjungos valstybių narių mokesčių administracijomis kompetentingomis institucijomis 1. Centrinis mokesčių administratorius pagal savo kompetenciją bendradarbiauja su Europos Sąjungos valstybių narių mokesčių administracijomis kompetentingomis institucijomis keisdamasis informacija apie mokesčių mokėtojus, atlikdamas bendrus patikrinimus bei pagal Europos Sąjungos valstybių narių mokesčių administracijų kompetentingų institucijų prašymus išieškodamas mokestines nepriemokas arba kreipdamasis į minėtas institucijas dėl mokestinės nepriemokos išieškojimo.

Bendradarbiaujama ir šio Įstatymo 28 straipsnio 1 dalyje nurodytais pagrindais.

Centrinis mokesčių administratorius su Europos Sąjungos valstybių narių mokesčių administracijomis kompetentingomis institucijomis gali keistis bet kokia informacija, kuri gali padėti tinkamai Pasinaudoti nares padidejimu mokesčius ir Pasinaudoti nares padidejimu mokesčių įstatymų pažeidimus.

Informacija gali būti keičiamasi: 1 pagal prašymą konkrečiu atveju; 2 automatizuotu būdu be išankstinio prašymo; KEISTA: 06 16 įstatymu Nr. X nuo 06 30 Žin. Europos Sąjungos valstybių narių mokesčių Pasinaudoti nares padidejimu kompetentingų institucijų prašymai dėl pagalbos išieškant mokestines nepriemokas nagrinėjami ir vykdomi Lietuvos Respublikos savitarpio pagalbos išieškant mokesčius įstatymo nustatyta tvarka.

Prašymuose nurodytos sumos, už kurių išieškojimą pagal Lietuvos Respublikos savitarpio pagalbos išieškant mokesčius įstatymo nuostatas atsakingas mokesčių administratorius, išieškomos kaip mokestinė nepriemoka šio Įstatymo nustatyta tvarka. XI nuo 06 30 Žin. Jei kitaip nenumatyta Europos Sąjungos teisės aktuose arba atitinkamose tarptautinėse sutartyse, bendradarbiaujant su Europos Sąjungos valstybių narių mokesčių administracijomis kompetentingomis institucijomistaikomi šio Įstatymo 28 straipsnio 2 dalyje išdėstyti principai.

Bendradarbiaujant su Europos Sąjungos valstybių narių mokesčių administracijomis kompetentingomis institucijomistaip pat taikomos šio Įstatymo 28 straipsnio 3, 4 ir 5 dalių nuostatos. Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymas Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą Dėkojame.