Padidejes narys namuose.

Kiek nuo koronaviruso mirė medikų Lietuvoje nuo pandemijos pradžios kol kas nėra aišku. Savaitinis mirčių skaičius metais. Smėlio terapijai naudojama smėlio dėžė su apšvietimu naudojama nuolat ir pasibaigus projektui. Priemonės bus naudojamos dar ilgą laiką ir tęsiant projekto veiklas ateityje.

Juozapo globos namuose gali būti teikiamos trumpalaikės iki 6 mėn.

Socialinė globa — visuma paslaugų, kuriomis visiškai nesavarankiškam asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba.

Padidejes narys namuose sudėtį sudaro: informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas, apgyvendinimas, kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas tvarkant pinigų apskaitą, apsiperkant, atliekant buitinius darbus, bendraujantpagalba rengiantis, maitinantis, prausiantis ir kitokio pobūdžio pagalba, asmeninės higienos paslaugų organizavimas, maitinimas, sveikatos priežiūros paslaugos slaugadarbinių įgūdžių ugdymas siuvimas, mezgimas, dailės dirbiniai, savarankiškas patalpų, aplinkos tvarkymaslaisvalaikio organizavimas, kitos paslaugos, reikalingos asmeniui pagal jo savarankiškumo lygį.

Globa teikiama: suaugusiems asmenims su negalia bei senyvo amžiaus asmenims, kuriems Padidejes narys namuose vidutinių ar didelių specialių poreikių lygis, kuriems reikalinga globa, slauga bei kurie negali gyventi savarankiškai, o jų artimieji dėl objektyvių priežasčių negali jų prižiūrėti.

Kur kreiptis: dėl ilgalaikės trumpalaikės socialinės globos skyrimo asmuo ar jo globėjas, rūpintojas, šeimos narys ar artimas giminaitis raštišku prašymu turi kreiptis į asmens gyvenamosios vietos savivaldybės socialinių reikalų skyrių.

Asmenys, sutinkantys mokėti visą globos kainą, kreipiasi Padidejes narys namuose į į globos įstaigą.

Pirmenybė į Šv Juozapo globos namus teikiama: Panevėžio miesto Padidejes narys namuose, kuriems Panevėžio miesto sav. Mokėjimo už stacionarią socialinę globą dydis: Asmens socialinių paslaugų poreikį bei finansines galimybes mokėti už socialines paslaugas vertina asmens šeimos gyvenamosios vietos savivaldybė. Mokėjimo už ilgalaikę socialinę globą dydis nustatomas individualiai, atsižvelgiant į asmens pajamas ir turtą.

Už ilgalaikę socialinę globą suaugęs asmuo moka 80 procentų pensijos bei proc. Jei asmens turto vertė yra didesnė už jo gyvenamosios vietos savivaldybėje nustatytą turto vertės normatyvą, mokėjimo už ilgalaikę socialinę globą suaugusiam asmeniui dydis per mėnesį padidėja vienu procentu, skaičiuojant nuo turto vertės, viršijančios normatyvą.

Mokėjimas už ne visą mėnesį asmeniui skaičiuojamas proporcingai globos namuose būtam laikui. Asmens šeimos narių finansinės galimybės gali būti nevertinamos, kai asmuo šeima sutinka mokėti visą socialinių paslaugų kainą.

Visa globos kaina per mėnesį: Asmenims, kuriems nustatytas nuolatinės slaugos poreikis didelių poreikių lygis — Eur Asmenims, kuriems nustatytas nuolatinės priežiūros poreikis vidutinių poreikių lygis — Eur Asmuo turi pateikti šiuos dokumentus, kreipiantis į savivaldybės socialinių reikalų skyrių: Prašymą-paraišką socialinėms paslaugoms gauti SP-8 forma pildoma vietoje ; Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą pasą, asmens tapatybės kortelę, leidimą laikinai gyventi Lietuvoje ne ES valstybių narių piliečiams ir jo kopiją; Socialinį statusą patvirtinantį dokumentą pensininko pažymėjimą ar kt.