Mano programa, kuriai as padidinau nari. Lietuvos mokslas tebesiveja Europos horizontą

Šiandien atkreipiame dėmesį į ypatingą bičių svarbą biologinei įvairovei, žemės J. Jusu varpos galimybes jus nustebins.

Kliento klausimynas fiziniams asmenims Įgyvendindami teisės aktuose įtvirtintus kliento pažinimo reikalavimus, periodiškai prašome atnaujinti Mano programa. Atnaujinimo dažnumas priklauso nuo įvairių aplinkybių, pvz.

Bankas jus informuos, apie artėjančią datą iki kada turi būti atnaujintas Klausimynas. Teisės aktai įtvirtindami griežtus kliento pažinimo reikalavimus, taip pat numato ir poveikio priemones, kurias bankas gali taikyti, jeigu klientas vengia arba atsisako banko prašymu ir nustatytais terminais pateikti Klausimyną.

Laiku ir tinkamai užpildžius Klausimyną jokie ribojimai nėra taikomi. Duomenų apie gautas pajamas prašome, kad Mano programa geriau suprasti kliento sąskaitoje esančių lėšų kilmę, taip pat ar jūsų atliekamos operacijos atitinka jūsų gaunamas pajamas. Tai mums padeda geriau pažinti savo klientus bei lengviau užtikrinti klientų lėšų saugumą. Įstatymai ir rinkos priežiūros institucijos mus įpareigoja žinoti, kam bankas kuriai as padidinau nari savo paslaugas.

Todėl Klausimynas yra pirmasis žingsnis siekiant geriau pažinti savo Mano programa ir gauti informaciją, kurios reikalauja teisės aktai. Informacija apie užimamas Nariu pletros rinkinys yra pildoma savanoriškai.

Prašome klientų nurodyti jų profesinę specializaciją, nes tai mums padeda geriau juos pažinti.

Asmens duomenys bus tvarkomi remiantis teisėtais interesais ir vadovaujantis Banko asmens duomenų tvarkymo principais. Lietuvos rezidento atveju Mokesčių mokėtojo kodas sutampa su kliento asmens kodu.

Gerbiamasis skaitytojau,

Klientas privalo nurodyti visas Mokesčių mokėjimo valstybes ir visus Mokesčių mokėtojo kodus, atitinkančius nustatytą struktūrą. Skirtingų šalių Mokesčių mokėtojų kodų struktūra pateikiama čia.

Visiems duomenims, kuriuos Jūs mums pateikiate, yra taikomos griežtos saugumo ir konfidencialumo taisyklės. Klientų duomenis mes atskleidžiame trečiosioms šalims tik gavę raštišką kliento sutikimą arba kai duomenis atskleisti reikalauja kompetentingos institucijos teisėsaugos, Mano programa administravimo, teismo ir kt.

Lietuvoje kuriai as padidinau nari bankai privalo informuoti Valstybinę mokesčių inspekciją toliau - VMI apie klientus, kurie yra arba gali būti potencialūs mokesčių mokėtojai užsienio valstybėse. Šią prievolę nustato tokie teisės aktai: Užsienio sąskaitoms taikomų mokestinių prievolių vykdymo aktas angl.

Aktas taikomas pagal Lietuvos Respublikos ir Jungtinių Amerikos Valstijų toliau - JAV sudarytą tarptautinę sutartį, kurioje reikalaujama, kad Lietuvos Respublikos finansų įstaigos pateiktų informaciją apie klientus, kurie yra JAV mokesčių mokėtojai.

Ši sutartis yra vykdytina pagal Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių įstatymą; Aukščiau nurodytų teisės aktų įgyvendinimą detalizuoja ir išsamias pareigas bankams nustato Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymas, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. Bendrasis duomenų teikimo standartas angl. Lietuvoje veikiantys bankai nuo m.

Kaip mes kovojame su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu?

VMI šią informaciją perduoda atitinkamų valstybių mokesčių institucijomis. Ką turite daryti, jei esate JAV mokesčių mokėtojas? Ką turite daryti, jei esate CRS valstybių mokesčių mokėtojas?

Su savimi turėkite galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą pvz. Klausimyną galima užpildyti lietuvių, anglų ir rusų kalbomis. Teisės aktai įpareigoja mus gauti Klausimyne nurodytą informaciją tiesiogiai iš savo klientų.

Minėtų institucijų turima informacija gali būti naudojama kaip papildomas duomenų šaltinis tikrinant jūsų pateiktą informaciją. Klausimynas yra privalomas banko sąskaitai atidaryti arba informacijai apie Tave atnaujinti. Asmens tapatybės kortelėje nerasi duomenų apie gimimo valstybę. Kelios pilietybės gali būti, jeigu turi kelių skirtingų valstybių išduotus asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus. Tokiu atveju nurodyk visas savo turimas pilietybes. Jeigu kažkurios informacijos nežinai arba nesi tikras, pasiteirauk tėvų ar rūpintojų.

Lietuvos mokslas tebesiveja Europos horizontą Reklama publikuota: ES mokslinių tyrimų programa rems novatoriškas mažąsias ir vidutinio dydžio įmones. Europos Parlamentas Rašyti komentarą 0 Maži mokslininkų atlyginimai, lėšų ir žmonių koncentracija stambiuose žymiausių universitetų kompetencijų centruose bei mokslininkų nemylima biurokratija — pagrindinės priežastys, dėl kurių Lietuva atrodo liūdnai mokslinius tyrimus finansuojančiose Europos programose, sako europarlamentaras, mokslų daktaras ir buvęs VDU profesorius Liudas Mažylis.

Tokiu atveju šioje dalyje nurodyk: asmens tapatybę patvirtinančio dokumento tipą pasas ar asmens tapatybės kortelė ; Lietuvą, kaip dokumentą išdavusią valstybę; asmens tapatybę patvirtinančio dokumento numerį; asmens tapatybę patvirtinančio dokumento išdavimo ir pabaigos datas. Tuo atveju, jeigu turi išduotą daugiau nei vieną asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, šioje dalyje nurodyk duomenis ir apie šiuos dokumentus.

Mano programa atveju, jeigu neturi Lietuvoje išduoto asmens tapatybę patvirtinančio dokumento, šioje dalyje nurodyk duomenis apie savo turimus kitos valstybės išduotus asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus IR leidimą laikinai arba nuolat gyventi Lietuvoje jeigu tokį turi.

Jeigu nuolat gyveni Lietuvoje, tikriausiai turi Lietuvoje veikiančių telekomunikacijos bendrovių suteiktą telefono numerį. Šiuo el. Jeigu turi užsienio valstybės pilietybę ir leidimą laikinai arba nuolat gyventi Lietuvoje, Lietuvos Mano programa mokesčių mokėtojo numeris yra Tavo asmens kodas, nurodytas leidime laikinai arba nuolat gyventi Lietuvoje. Informacijos apie užsienio valstybės suteiktą mokesčių mokėtojo numerį teiraukis savo tėvų ar rūpintojų.

Papildomai turi pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad mokaisi Lietuvos mokymosi įstaigoje, pavyzdžiui, pažymą iš mokymosi įstaigos; jeigu Tavo mama, tėtis, brolis, sesuo ar rūpintojas yra Lietuvos Respublikos pilietis arba teisėtai Lietuvoje gyvenantis asmuo, t. Tuomet pasirink tinkamą sumą. Tuo atveju, jeigu pažymėsi, kad suma bus didesnė nei 15 EUR, papildomai turi nurodyti pinigų kilmę, t. Tuo atveju, jeigu pažymėsi, kad įnešamų grynųjų pinigų suma viršys 15 EUR per mėnesį, turi nurodyti įnešamų grynųjų pinigų dažniausią kilmę, t.

Tuo atveju, jeigu pažymėsi, kad išimamų grynųjų pinigų suma viršys 15 EUR per mėnesį, turi nurodyti dažniausią grynųjų pinigų išėmimo priežastį, t.

Taip pat tokiu atveju šioje Klausimyno dalyje reikia nurodyti šio asmens vardą, pavardę, asmens kodą, pareigas, Mano programa, kurioje toks asmuo dirba, pareigų pabaigos datą jei žinai ir šalį, kurioje toks asmuo yra politiškai pažeidžiamas paveikiamas asmuo. Siūlome visuomet pasinaudoti galimybe pasikonsultuoti su Banko darbuotojais.

Tą gali padaryti paskambinęs tel. Sprendžiant, ar giminaitis yra politiškai pažeidžiamas paveikiamas asmuo, reikia vadovautis aukščiau pateikta ir teisės aktuose įtvirtinta artimojo šeimos nario sąvoka, nes tik šie artimieji šeimos nariai yra laikomi politiškai pažeidžiamais paveikiamais asmenimis. Siekdami pažinti savo klientus ir palaikyti dalykinius santykius, paremtus abipusiu pasitikėjimu, prašome savo klientų su mumis ir kitomis atsakingomis institucijomis pvz. Laiku kuriai as padidinau nari ir mums nepateikus Kliento klausimyno fiziniams asmenims, mes negalėsime Jums teikti dalies ar visų paslaugų.

Vėl naudotis paslaugomis galėsite tuomet, kai pateiksite mums užpildytą Kliento klausimyną fiziniams asmenims.

Share on linkedin LinkedIn Europos sąjunga Lietuvai — m. Pagal ES ekonomikos atkūrimo ir atsparumo priemonę — m. Lietuvai bus skirta 2, mlrd.

Tik kartu kuriai as padidinau nari savo klientais mes galime užtikrinti finansų sistemos tvarumą. Todėl nuoširdžiai prašome banko klientų prisidėti kuriant tvarią finansų sistemą, suteikiant mums aktualią informaciją ir atkreipiant dėmesį į įtartinas veiklas, kurios gali būti susijusios su pinigų plovimu ar teroristų finansavimu.

Dalydamiesi su mumis informacija, padedate mums būti geriau pasirengusiems atskleisti ir užkirsti kelią neteisėtoms veikloms. Pinigų plovimas — tai veiksmai, kuriais siekiama nuslėpti arba užmaskuoti tikrąjį neteisėtai įgytų lėšų ar kito turto šaltinį. Teroristų finansavimas — bet kokia forma teikiama finansinė pagalba teroristinėms veikloms arba asmenims, kurie kursto, planuoja teroristines veiklas arba joms vadovauja.

Mes imamės visų būtinų priemonių, kad užkirstume kelią šioms neteisėtoms veikloms. Sandoriais taip pat yra laikomos ir mokėjimo operacijos; suprasti kliento lėšų šaltinį kilmę. Aukščiau nurodytą pareigą kuriai as padidinau nari sandorių tyrimą bankas gali atlikti tik gavęs iš kliento paaiškinimus dėl kliento sąskaitoje atliekamų operacijų bei tokias operacijas pagrindžiančius dokumentus, patvirtinančius kliento pateiktus paaiškinimus.

Bankas taip pat turi užtikrinti, kad, atliekant pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos vertinimą, kuriai as padidinau nari vadovaujamasi naujausia bei tikslia informacija, todėl privalo nuolat peržiūrėti ir atnaujinti kliento bei naudos gavėjo tapatybės nustatymo metu pateiktus dokumentus, duomenis ir informaciją.

Ši nuostata taikoma ne tik naujiems, bet ir jau esamiems bankų klientams. Apie šių duomenų pasikeitimą klientas privalo pranešti bankui. Užmegzdamas dalykinius santykius su banku klientas privalo užpildyti, atitinkamai, Kliento klausimyną fiziniams asmenims arba Kliento klausimyną juridiniams asmenims. Šių dokumentų pildymas taip pat privalomas atnaujinant informaciją apie klientą.

Bankas užtikrina, kad kliento pateiktą informaciją, duomenis, susijusius su jų tarpusavio dalykiniais santykiais, saugo kaip ir bet kokią kitą banko paslaptį sudarančią informaciją. Banko paslaptį reglamentuojantis pagrindinis dokumentas yra Lietuvos Respublikos bankų įstatymas 55 str. Banko ir klieno santykius dėl banko paslapties taip pat reglamentuoja Mano programa klientų aptarnavimo ir paslaugų teikimo bendrosios sąlygoso taip pat Asmens duomenų tvarkymo principai.

Pagrindiniai Lietuvos Respublikos teisė aktai, nustatantys reikalavimus pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos srityje: Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymas ir jo pagrindu priimti poįstatyminiai teisės aktai ; Lietuvos banko valdybos nutarimu Nr. Visi Lietuvos Respublikoje galiojantys teisės aktai yra viešai skelbiami interneto tinklalapyje www. Bankai privalo užtikrinti, kad jų infrastruktūra nesinaudotų asmenys, keliantys grėsmę kitiems, todėl turi įsitikinti, kad kliento turto ir lėšų kilmė skaidrūs, piniginės operacijos yra suprantamos, ekonomiškai pagrįstos ir atitinka deklaruojamą veiklą.

Parašykite mums

Jeigu bankui nebus suteikta reikiama informacija arba prašyti dokumentai arba nors ir bus pateikti, bet atsakymais nebus atsakyta į pateiktus klausimustam tikrais atvejais bankas Jums nebegalės teikti paslaugų, pvz. Atkreipiame dėmesį, kad pinigai, kurie yra Jūsų sąskaitoje, niekur nedings, tačiau banko paslaugomis Jūs galėsite naudotis tik po to, kai pateiksite reikiamą informaciją ar dokumentus.

Šaltinis: Europos Komisija.

Be to, bankas, negavęs iš Jūsų reikiamos informacijos arba prašytų dokumentųgali nutraukti su Jumis dalykinius santykius. Informacija apie klientus tapatybės duomenys, sąskaitos, indėliai ir t.

Gauk nemokamą TECHNOLOGIJŲ savaitraštį į savo el.pašto dėžutę:

Bankas banko paslaptį sudarančią informaciją gali atskleisti tik patiems klientams arba jų teisėtiems atstovams, bei valdžios institucijoms ir kitiems asmenims, kaip numatyta Lietuvos Respublikos bankų įstatyme, bei aukščiau nurodytose sąlygose ir principuose. Prašymas Mano programa duomenis nereiškia, kad Jūs esate kažkuo įtariamas.

Klientų duomenis bankai renka ne savo pačių iniciatyva, o todėl, kad kuriai as padidinau nari įpareigoti įstatymų. Tai įprastas procesas ir šie reikalavimai galioja visiems Mano programa. Palyginti galima būtų su oro uostų saugumo patikra, kuomet dėl bendro saugumo prieš skrydį yra tikrinami visi keleiviai. Šios informacijos klausiame, siekdami pašalinti bet kokias abejones, susijusias su pinigų plovimu, teroristų finansavimu ir pan.

Gana dažnai apgaulės būdu gautos lėšos pervedamos tretiesiems asmenims ir iškart išimami grynieji pinigai.

Natural XL - ISPEJIMAS Skatinimas (%) - Tik šiandien 34

Dėl to, mes nuolat stebime visas pinigines operacijas, atliekamas per mūsų infrastruktūrą, neatsižvelgdami į konkrečią sumą. Dauguma mūsų klientų nedalyvauja jokiose neteisėtose veiklose ir neturėtų nerimauti dėl tokių paklausimų. Tačiau bendradarbiaudami su mumis jie padeda mums veiksmingiau nustatyti tikruosius pažeidimus. Skiltis, kurioje nurodoma mokėjimo paskirtis, reikalinga ne tik pateikti Mano programa skirtą informaciją apie mokėjimą, bet taip pat ir paaiškinti bankui kaip paslaugos teikėjuikoks yra tikrasis šios piniginės operacijos tikslas.

Iš savo klientų mes tikimės tinkamo dalykinio bendravimo ir esame už jį dėkingi, todėl nurodant mokėjimo paskirtį patariame vengti dviprasmybių, o mokėjimo paskirtį įvardyti tiksliai. Siekdami pažinti savo klientus ir palaikyti santykius, paremtus abipusiu pasitikėjimu, prašome savo klientų tiek mums, tiek valstybės registrams pvz.

Iš kiekvieno banko kliento tikimės: Kliento veikla turi būti nurodyta ir paaiškinta Klausimyne, atitinkamai fiziniams arba juridiniams asmenims.

Taip pat svarbu, kad kliento sandoriai, kurie vykdomi per mūsų infrastruktūrą, atitiktų kliento veiklą ir arba įprastą elgesį ir kliento bankui pateiktą informaciją. Skaidrus lėšų šaltinis reiškia, kad klientas turi dokumentus, įrodančius jo arba jo valdomo juridinio asmens įgytų lėšų teisėtumą, ir esant poreikiui šie dokumentai gali būti pateikti bankui. Lėšų šaltinio sąvoka apima konkrečių lėšų kilmę, kurios gali būti ar buvo panaudotos konkrečiam sandoriui ar mokėjimui.

Dalykiniuose santykiuose su klientu mes atsižvelgiame į neigiamas publikacijas ar kitą viešą informaciją apie fizinius ir juridinius asmenis.

Tai apima bet kokią nepalankią informaciją, pateikiamą įvairiuose naujienų šaltiniuose. Taip pat savo klientams rekomenduojame atidžiai rinktis verslo partnerius, kadangi per šiuos partnerius mūsų klientai gali būti nesąmoningai įtraukti į pinigų plovimo kuriai as padidinau nari arba palaikyti dalykinius santykius su subjektais, kuriems taikomos sankcijos.

Dėl to klientai gali rizikuoti savo pačių reputacija. Tikimės, kad mūsų klientai nevykdys sandorių su juridiniais arba fiziniais asmenimis, nesusijusiais su tuo konkrečiu sandoriu.