Nario vaistas

Pagal naujai siūlomą tvarką, jei pacientas atsisakytų įsigyti kompensuojamąjį vaistinį preparatą su mažiausia paciento priemoka, jam galėtų būti parduotas kitas recepte nurodyto bendrinio pavadinimo, stiprumo ir farmacinės formos kompensuojamasis vaistinis preparatas, pacientui sumokant šio vaistinio preparato paciento priemoką. Šiame kontekste paminėtina, kad, kaip m. Šiuo metu kriterijai, pagal kuriuos vaistai skirstomi į receptinius ir nereceptinius, yra nustatyti sveikatos apsaugos ministro m. Techninė ir finansinė parama Tais atvejais, kai Komitetas mano esant reikalinga ir arba siūlydamas alternatyvas, turėdamas suinteresuotos vyriausybės sutikimą, gali rekomenduoti kompetentingoms Jungtinių Tautų Organizacijos institucijoms ir jos specializuotoms agentūroms suteikti atitinkamos šalies vyriausybei techninę ar finansinę paramą arba ir viena, ir kita, paremiant šios vyriausybės pastangas įvykdyti įsipareigojimus pagal šias Konvencijas. Visos priemonės, kurių, vadovaudamasis Konvencijomis, imasi Komitetas, turi kiek įmanoma prisidėti prie Komiteto bendradarbiavimo su vyriausybėmis plėtojimo ir užtikrinti nuolatinį vyriausybių ir Komiteto dialogą, kuris padėtų įgyvendinti efektyvias nacionalines priemones, skirtas Konvencijų tikslams pasiekti.

LVAT nusprendė, kad pasirinktas netinkamas teisinis kelias, nes nuostatos, įtvirtintos ministro įsakymais, turėtų būti reglamentuojamos Nario vaistas teisės aktuose.

Ministro A. Verygos teigimu, Seimui pateiktais Farmacijos ir Sveikatos draudimo įstatymų projektais valstybė ir toliau sieks Nario vaistas vaistų kainas, skatindama rinktis ekonomiškiausią to paties efektyvumo vaistą. Jos leidžia taupyti ir valstybei.

Konstitucinis Teismas nustatė: I Pareiškėjas — Seimo narių grupė kreipėsi į Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti, ar Farmacinės veiklos įstatymo 1, 4, 5, 10, 11, 15, 17, 19, 20 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymostraipsniais įstatymo Žin. II Pareiškėjas prašymą grindžia šiais argumentais. Pakeitus Farmacinės veiklos įstatymo 17 straipsnį m.

Juk už sutaupytus Privalomojo sveikatos draudimo fondo PSDF pinigus yra Nario vaistas labai reikalingų inovatyvių vaistų pacientams, kurie serga sunkiomis ligomis, pradedama kompensuoti vis daugiau naujų vaistų. Anot jo, kaip ir iki šiol, ir toliau išlieka galimybė, kad prireikus dėl konkrečių vaistų skyrimo pacientui, kai netinka anksčiau paskirti ir naudojami, turėtų spręsti gydytojų konsultacinė komisija.

Suomijoje 90 proc. Ekonomiškiausių vaistų vartojimą skatina ir kitos Europos valstybės.

Farmacijos ir Sveikatos draudimo įstatymų pakeitimai toliau bus svarstomi Seimo komitetuose. Jei Seimas pritars, pakeitimai įsigalios m.