Parlamento nario padidejimas

Su šia itin konceptualia ir išsamia rezoliucija, kuri apima Vakarų Balkanų valstybių ir kitų Rytų Partnerystės šalių integraciją, paramą Baltarusijos demokratiniams siekiams ir pagalbą pandemijos metu, kreipsimės į Rytų partnerystės viršūnių susitikimą ir į ES institucijas. Taigi, visi nariai turėjo dvigubą mandatą. Europos Parlamentą laiko svarbia institucija, kurios sprendimai daro įtaką jų gyvenimui.

EP biuro Lietuvoje informacija. Bitės mums primena apie bičiulystę, kantrybę ir darbą komandoje gegužės 20 Šiandien švenčiame pasaulinę Parlamento nario padidejimas dieną — ta proga norėčiau pasveikinti bičiulius bitininkus. Šiandien atkreipiame dėmesį į ypatingą bičių svarbą biologinei įvairovei, žemės J. Spaudos konferencijoje dalyvavo visuomenės J.

Olekas: Norime sveikos Europos ateities, kur visi dirbantys galėtų gyventi padorų gyvenimą gegužės 7 Gegužės 9-ąją Strasbūre bus atidaryta Europos ateities konferencija, kuri truks metus laiko. Jos tikslas — suteikti galimybę Europos piliečiams aptarti Europai kylančius Sekite socialiniuose tinkluose Prenumeruokite naujienas apie mano veiklą Europos Parlamente Email © Visos teisės saugomos. Sukurta ir administruojama Europos Parlamento nario Juozo Oleko biuro.

Ar Europos Parlamentas lietuviams svarbus?

English version » Norėdami tęsti naršymą, patvirtinkite, kad sutinkate su slapukų rinkimu šioje svetainėje. Parlamentas ir nacionaliniai parlamentai buvo natūraliai susiję, kadangi nacionalinių parlamentų nariai buvo skiriami Europos Parlamento nariais.

Pradėjus rengti tiesioginius rinkimus į Parlamentą, šie ryšiai nutrūko ir maždaug 10 metų santykiai beveik nebuvo palaikomi. Būtinybė juos atkurti tapo akivaizdi m. Padėjo Mastrichto sutartis, į kurią šiuo klausimu buvo įtrauktos dvi deklaracijos — Nr. Be to, nacionaliniai parlamentai palaipsniui įgijo savo vyriausybių vykdomos veiklos, susijusios su Europos Sąjunga, kontrolės priemonę — tai lėmė konstitucinės reformos, priemonės, kurių ėmėsi vyriausybės, jų veiklos metodų pakeitimai ir kai kurių valstybių narių konstitucinių teismų pateikti nacionalinių konstitucinių normų išaiškinimai.

Didelę įtaką šiam pokyčiui padarė ES reikalų srityje besispecializuojantys komitetai, bendradarbiaujantys su Parlamentu.

Lietuvoje jis stipriausias iš visų ES šalių. Tai didžiausias piliečių palankumas Europos vienijimuisi nuo pat iųjų. Lietuvoje taip mano net 91 proc. Padaugėjo europiečių, manančių, kad jų balsas yra svarbus ES: dabar 56 proc.

Prie Amsterdamo sutarties pridėtame Protokole dėl nacionalinių parlamentų vaidmens nacionaliniai parlamentai buvo raginami labiau įsitraukti į ES veiklą ir reikalaujama laiku pateikti išnagrinėti skirtus dokumentus bei Komisijos pasiūlymus dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų, kad nacionaliniai parlamentai galėtų juos išnagrinėti prieš Tarybai priimant sprendimą.

Nacionaliniai parlamentai atliko svarbų vaidmenį per Konvento dėl Europos ateities diskusijas 1.

Apklausa: didesnis jaunimo aktyvumas EP rinkimuose ir daugiau palankumo ES

Europos Komisija sutiko nacionaliniams parlamentams perduoti visus naujus pasiūlymus ir nagrinėti skirtus dokumentus. Įsigalėjus Lisabonos sutarčiai šis politinis dialogas Komisijai tapo teisiškai privalomas. Sutartimi dėl Europos Sąjungos veikimo užtikrinama nacionalinių parlamentų teisė gauti iš ES institucijų platesnį informacijos spektrą — jos privalo pateikti nacionaliniams parlamentams visus teisėkūros procedūra priimamų aktų projektus ir prašymus dėl stojimo į ES.

Lisabonos sutartis dar labiau sustiprino nacionalinių parlamentų vaidmenį, įtraukdama juos į Sutarčių peržiūros procedūras, taip pat į ES politikos įgyvendinimo vertinimo mechanizmus laisvės, saugumo ir teisingumo srityse.

Ji taip pat įformino nacionalinių parlamentų ir Parlamento tarpparlamentinį bendradarbiavimą pagal Protokolą dėl nacionalinių parlamentų vaidmens ES. Be to, Lisabonos sutartis gerokai padidino nacionalinių parlamentų vaidmenį ES teisėkūros procese, nes joje nustatytas išankstinio perspėjimo mechanizmas, t. Nacionaliniai parlamentai per aštuonias savaites nuo teisėkūros procedūra priimamo akto projekto perdavimo gali pateikti Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos pirmininkams pagrįstą nuomonę, nurodydami priežastis, dėl kurių, jų manymu, tas projektas neatitinka subsidiarumo principo.

Teisėkūros pasiūlymai gali būti blokuojami, jei prieš juos pasisako dauguma parlamento rūmų.

Tačiau galutinį sprendimą turi priimti teisėkūros institucija Europos Parlamentas ir Taryba 1. Nuo Lisabonos sutarties įsigaliojimo šis mechanizmas panaudotas tris kartus: m.

  • Rietavo savivaldybė - EP naujienos

Monti II pasiūlymasm. Sutartyje taip pat esama naujų straipsnių, kuriuose paaiškinamas nacionalinių parlamentų vaidmuo ES institucinėje struktūroje ES sutarties 10 ir 12 straipsniai.

Prasidėjus ES valstybės skolų krizei, t. Sutarties dėl stabilumo, koordinavimo ir valdysenos ekonominėje ir pinigų sąjungoje, įsigaliojusios m. Laimėjimai: bendradarbiavimo priemonės A. Tai ar pas mus nėra smurto prieš moteris? Ar mes turim kitų instrumentų?

Tai aš su tuo niekada nesutiksiu. Informacijos apie Europos Parlamentą ir jame priimamus sprendimus nepakanka Nors Europos Parlamento svarbos suvokimo lygis yra gana aukštas, tik mažiau nei pusė respondentų 41 proc.

Europos Parlamentas: istoriniai faktai

Informacijos dažniau pakanka 26—55 m. Ar jums pakanka informacijos apie Europos Parlamentą?

Ar Europos Parlamentas lietuviams svarbus?

Tokie rezultatai, tikėtina, yra dėl to, kad jauniausio amžiaus respondentai galimai dar nėra labai susidomėję ne tik Europos Parlamentu, bet ir apskritai politika, o vyriausio amžiaus respondentų galimai nepasiekia informacija dėl šio amžiaus gyventojų dažniau naudojamų tradicinių informacijos gavimo šaltinių, kuriuose stokojama informacijos apie EP veiklą.

Šiuo metu dauguma institucijų bei politikų didžiausią dėmesį skiria komunikacijai įvairiuose interneto kanaluose, o vyresni žmonės vis dar nėra aktyvūs socialinių medijų dalyviai ir vartotojai. Taigi, jei kai kurie EP nariai mano, kad jie itin išsamiai Parlamento nario padidejimas ataskaitas apie savo veiklą Lietuvos gyventojams socialiniuose tinkluose ir to pakanka, tai jie labai klysta.

Pareiškėjos argumentai 1. Pareiškėjos Seimo narių grupės prašymas grindžiamas šiais argumentais. Pareiškėja nurodo, kad pagal ginčijamas Seimo rinkimų įstatymo straipsnio m. Taigi asmuo, išrinktas Seimo nariu arba juo tapęs užimdamas laisvą Seimo nario vietą, automatiškai, nepareiškęs savo valios, netenka Europos Parlamento nario, savivaldybės tarybos ar savivaldybės tarybos nario — mero mandato. Pareiškėjos prašyme nurodyta, kad pagal ginčijamas rinkimų įstatymų nuostatas tik minėtas Europos Parlamento nario, savivaldybės tarybos nario ar savivaldybės tarybos nario — mero pareigas einantys asmenys, išrinkti į Seimą, automatiškai netenka iki tol turėtų pareigų.

Kaip matyti iš respondentų atsakymų, reikėtų pagalvoti ir apie kitus alternatyvius informacijos sklaidos kanalus, pritaikytus įvairioms gyventojų grupėms. EP — svarbi institucija, bet retas gyventojas specialiai domisi jos narių veikla Nenuostabu, kad respondentams informacijos apie Europos Parlamentą ir jo priimamus sprendimus nepakanka, nes iš apklausos matyti, kad dauguma jų specialiai neieško informacijos apie EP narių veiklą ir tenkinasi atsitiktinai išgirsta ar perskaityta informacija naujienų sraute.

Nuolatos sekančių EP narių veiklą respondentų gretose yra labai mažai — apie 4 proc.

Europos Parlamentas: ryšiai su nacionaliniais parlamentais

Retkarčiais specialiai besidominčių tėra 18 proc. Tarp jų yra daugiau vyrų bei respondentų, kurių amžius yra 26—45 m. Visi kiti arba specialiai nesidomi ir atsitiktinai randa informaciją — 49 proc. Kaip matyti iš aptartų apklausos rezultatų, nuo praėjusių m.

EP naujienos

Europos Parlamento rinkimų prabėgus metams, EP institucija išlieka svarbi respondentų gretose, bet akivaizdžių signalų, kad pakito rinkėjų įpročiai ir padidėjo domėjimasis jų rinktu parlamentu, nėra. Respondentai kalba apie informacijos stoką, bet tuo pačiu ir nurodo, kad dauguma jų specialiai informacijos neieško. Matyti, kad dauguma kliaujasi atsitiktinai randama informacija.