Kaip padidinti nario liaudi

Aišku, Seimo nariai yra įvairūs darbiniu požiūriu. O ketvirta, derėtų pasimokyti iš istorijos. Pasak posėdžio pirmininko, Seimas gali ir privalo įrodyti, kad jis savo veiklos pavyzdžiu gali padėti kiekvienam Lietuvos piliečiui būti stipresniu ir laimingesniu, galinčiu sėkmingai kurti ir dirbti savo tėvynei.

Tokie rezultatai reiškia, kad šią kadenciją turėtų likti nuo 4,5 tūkst. Parlamento pirmininko pavaduotojas Česlovas Stankevičius apgailestavo, kad atmestas jo teiktas siūlymas kadencijos metu leisti Seimo nariams mažinti atlyginimus.

Seimas vakar balsavo dėl siūlymo pripažinti, kad parlamentarų algų mažinimas arba didinimas kadencijos metu gali prieštarauti Konstitucijai. Už balsavo 79, prieš — 19, susilaikė 7 Seimo nariai.

Šiuo metu tą draudžia Seimo Statutas. Pavyzdžiui, frakcijos, kurią sudaro nuo 7 iki 10 narių, seniūnas neatskaičius mokesčių uždirba 3 eurų, jo pavaduotojai — 3 ,20 euro, o frakcijos, kurią sudaro daugiau kaip 40 narių, vadovas per mėnesį, neatskaičius mokesčių, gauna 3 ,30 euro, jo pavaduotojai — 3 ,40 euro.

SEIMŪNŲ ALGOS NELIEČIAMOS

Parlamento nuolatinių komisijų pirmininkų pavaduotojai per mėnesį neatskaičius mokesčių uždirba 3 ,20 euro, pakomitečių ir nuolatinių komisijų pirmininkai — 3 ,40 euro. Komitetų pirmininkų pavaduotojų mėnesinė alga, neatskaičius mokesčių, siekia 3 ,50 euro, komitetų vadovų — 3 ,90 euro.

Didžiausiomis algomis tarp parlamento narių galėtų pasigirti Seimo valdybos nariai. Seimo pirmininko pavaduotojai ir opozicijos lyderis, neatskaičius mokesčių, per mėnesį uždirba 3 ,80 euro, Seimo pirmininko pavaduotojas — 4 ,40 euro, Seimo pirmininkas — 4 ,60 euro. Seimo narys, kaip numato Seimo statutas, negali gauti jokio kito atlyginimo, išskyrus atlyginimą už kūrybinę veiklą.

Jūs jau balsavote. Galite peržiūrėti rezultatus.

Statute taip pat numatyta, kad Seimo nario darbas, taip pat išlaidos, susijusios su parlamentine veikla, atlyginami iš valstybės biudžeto. Seimo nariams kas mėnesį skiriama 0,8 vidutinio mėnesio darbo užmokesčio dydžio suma išlaidoms, susijusioms su parlamentine veikla: biuro, kompiuterinės technikos nuomai, ryšio paslaugoms, transporto išlaidoms, automobilio eksploatacijai, suvenyrams, viešosios informacijos rengėjų paslaugoms ir panašiai.

Kitose Baltijos šalyse — Latvijoje ir Estijoje — parlamentarai taip pat gauna įvairius priedus prie algų, aukštesnes pareigas einantys parlamento nariai uždirba daugiau.

Vis dėlto daugiausia iš trijų Baltijos šalių uždirba Estijos parlamento nariai — 4 ,15 euro neatskaičius mokesčių, arba 3 ,42 euro į rankas. Latvijos parlamentaro alga yra panaši į Lietuvos Seimo nario atlyginimą, tačiau truputį mažesnė — 2 eurai neatskaičiaus mokesčių, arba 2 ,78 euro į rankas. Siūlo parlamentarų algoms taikyti specialų koeficientą LRT. Anot jo, Europos Sąjungos vidurkis yra 2,5, tai yra tiek kartų parlamento nario atlyginimas yra didesnis už vidutinę algą šalyje.

Skandinavijos šalyse šis rodiklis yra 2, Vidurio, Rytų Europos šalyse — 2—2,5. Ekonomisto teigimu, paprastai, kuo šalis skurdesnė, tuo šis santykis yra didesnis. Šalyje vidutinė alga yra virš eurų, Vilniuje — virš 1 eurų į rankas.

Vis dėlto jis teigė manantis, kad dabartinė Seimo nario alga Lietuvoje yra per maža ir ją reikėtų didinti bent iki 2 eurų į rankas. Mauricas įsitikinęs, kad Seimo narių algos turėtų būti indeksuojamas atsižvelgiant į jau minėtą šio užmokesčio santykį su vidutiniu šalies atlyginimu.

kur nusipirkti prailginamų marškinių apykaklę

Jei žmogus priimtas, vadinas priimtas. Jei nepateikta SD-1tai vadinas nepriimtas. Jūs norit tikrai skambint į VDI, ar tik darbdavio gązdinimu užsiimti? Jei prašot VDI pagalbos, tai koks jau ten skirtumas, kas jam gręsia. Ir nereikia aiškint, va aš kreipsiuos ir tau bus chana.

Nuorodos kopijavimas

Lyg ir suprantama — pradiniame kapitalo kaupimo etape svarbiausia plėsti verslą, o ne mokėti algas. Tačiau mažiausių Gini indeksų dešimtuke kartu su skandinavais yra ir Slovėnija 24,5Slovakija 23,7Čekija 25,0kurios neseniai irgi buvo komunistinės, bet jose turtinė nelygybė kažkodėl daug mažesnė.

Algos parlamente kelia šypseną ir patiems Seimo nariams, ir ekonomistams: tautos išrinktųjų atlyginimus siūlo skaičiuoti kitaip Gytis Pankūnas, LRT. Kai kurie Seimo naujokai neslepia: pirmosios į kišenę įkritusios algos sukėlė nuostabą.

Taigi, matome, kad Lietuva pagal verslo ir valdžios godumą yra viena iš pirmaujančių šalių Europoje ir pirmoji Europos Sąjungoje, tad nėra ko stebėtis, kad pirmaujame ir pagal emigraciją. Apie mus, lietuvius, sakoma, kad esame Šiaurės Europos italai. Kur kas labiau panašu, kad esame Šiaurės Europos serbai.

Papildomai prie visų jau dabar taikomų priemonių padaryti taip, kad tam tikra senatvės pensijos dalis priklausytų nuo to, kiek jo ar jos vaikai, o gal ir anūkai, sumoka mokesčių Lietuvoje. Algis Džiugys Kai žmogus Kaip padidinti nario liaudi dėl Tėvynės, jis tikisi, kad ir Tėvynė dėl jo pasistengs.

Bet jeigu mato, kad jo sąskaita lobsta kiti, jam numesdami vien kaulą, kad iš bado nemirtų ir pajėgtų daugintis, tai meilė Tėvynei nuslopsta, ir jokia patriotizmo propaganda čia nepadės.

visiems, kurie padėjo plėtiniui

Jei kainos kyla, o atlyginimai ir galimybės plėtoti verslą nedidėja arba didėja labai nežymiai, jei didžiųjų verslininkų pelnai pučiasi dar sparčiau nei kainos kaip Rusijojetai atsisveikinti su tėvyne nėra labai sunku… Yra ir antra medalio pusė.

Praradus meilę Tėvynei, prarandamas ir noras ją ginti. Jei su kaimynu nesidaliji, nesitikėk, kad kaimynas ateis tavęs gelbėti bėdai ištikus. Radvilos, Čartoryskiai, Pacai, Tiškevičiai ir panašūs į juos pralobo taip smarkiai, kad tapo vieni turtingiausių Europoje. Čartoryskiai, pagal vieną iš versijų, apskritai buvo patys turtingiausi pasaulyje anais laikais. O kieno sąskaita? Nustekentos liaudies.

Todėl, kai užpuolė rusai, liaudis Tėvynės jau nebegynė, nes Tėvynė jiems reiškė ponus. Liaudis nematė nė vienos priežasties, kodėl turėtų ginti ponų turtus, juk tie paryžiuose švaisto pinigus, uždirbtus kruvinu liaudies prakaitu.

Kur dabar buvusių magnatų palikuoniai ir turtai? Radvilų turtai — Sankt-Peterburgo Ermitaže, Tiškevičių dvarai — kitų rankose, o Gedimino palikuonių Čartoryskių išvis niekas neprisimena ir prisiminti nenori.

Smetonos laikais turtinė nelygybė ir korupcija taip iškerojo, kad rusams vėl puolant irgi nė vienas šūvis nebuvo paleistas — skvernus pakėlęs Smetona pabėgo, išplerę generolai išdavė, o varge paskendusi liaudis ir jos sūnūs kareiviai buvo abejingi.

Poetas Vytautas Mačernis m. Tai šuniškas gyvenimas.

Ar naudositės Žaliuoju pasu keliaudami į užsienio šalis?

Jei kas nori pamatyti vargą ir tikrai nuogą gyvenimą, tai teatvyksta į kaimą. Laukia kaimas karo ar kokių permainų, nes taip skurdžiai gyventi nebegalima toliau. Kada apie rusą ar vokietį kalba, ašaras lieja, taip gailisi tų laikų, kurie praėjo.

Kovo osios Akto salėje priesaiką davė Seimo nariai. Eltos nuotr. Atsisiųsti 10 nuotr. Darbą pradedantys Seimo nariai duoda priesaiką Lietuvai. Penktadienį iškilmingoje ceremonijoje prisiekę tryliktojo Seimo nariai įgijo visas Tautos atstovų teises.

O tėvynė jiems ne galvoj, Lietuva jie vadina Kauno ponus. Čia jau kita liūdna istorija.

kur nusipirkti prailginamų marškinių apykaklę

Nešvaistykime jėgų visokiems propagandiniams ir patriotiniams triukams. Jie nebeveikia, nes mes patys išmokėme jaunimą būti pasaulio piliečiais, tad jei nesukursime sąlygų emigrantams grįžti, jie ir negrįš.

Jauni žmonės nėra akli, puikiai mato, kokia Lietuvos tikrovė, todėl propagandiniai triukai juos tik suerzina, dar labiau atstumia.

Algis Džiugys Jei nelygybė ir toliau taip didės, tai dar kartą atėjus užkariautojams, vėl nebus, kam ginti Lietuvos. Ji patars savo sūnui verčiau bėgti nuo priešų į kitą pusę ir ten kurti savo gyvenimą.

Kiek lietuvių pabėgo į Vakarus, kai rusai stūmė vokiečius aisiais?