E. matmenys E.

Patirti netiesioginiai nuostoliai, įskaitant pajamų arba pelno praradimą bei neturtinę žalą, įskaitant reputacijos pablogėjimą, neatlyginami. Užsakovas pretenziją raštu apie apgadintą ar dingusią Siuntą privalo pateikti ne vėliau kaip per 10 dešimt darbo dienų nuo Siuntos pristatymo ar preliminarios Siuntos pristatymo dienos. Suraskite atstovą Papildomai užsakoma įranga ir sąlygos ją užsisakyti gali skirtis, priklausomai nuo automobilio specifikacijų modelio ir varos sistemos ir rinkos, arba norint ją užsakyti gali tekti įrengti papildomą įrangą. Klientas per 10 dešimt darbo dienų nuo siuntos išsiuntimo dienos nepateikė raštiškos pretenzijos. Kurjeris tą dieną pristatymo prieš atvažiuodamas atiduoti siuntą susisiekia su gavėju ir sutaria atidavimo laiką. TORAS LT turi teisę bet kurioje stadijoje nustatyta tvarka sustabdyti vežimą ir patikrinti pakuotės turinį, jei bus įtarimas, kad siuntoje yra Uždrausti vežti daiktai, kurie gali kelti pavojų žmonių sveikatai ar kitoms siuntoms, arba yra draudžiami vežti kitų valstybių teritorija.

Teikiamos paslaugos, paslaugų kainos: 6. Siuntos pristatomos per terminus pagal susitarimą registracijos metu. Kitos teikiamos paslaugos, jeigu jos būna užsakomos, apmokamos papildomai. Siuntos įpakavimas 7.

Pakuotė turi būti tokia, kad joje esantys daiktai būtų apsaugoti nuo E. matmenys E. ją vartant į visas puses, kratant, stumiant, pakuotei nukrentant iš nedidesnio nei 1 metro aukščio, esant 0 — 30 laipsnių aplinkos temperatūrai ir jos svyravimams.

Matmenys ir varikliai

Norint, kad pakuotė nesubliūkštų, ji turi atlaikyti statinį, kartus didesnį už jos pačios svorį, spaudimą 7. E. matmenys E. turi būti tokia, kad nebūtų įmanoma prieiti prie jos turinio nepažeidus pačios pakuotės nepraplėšus dėžės ir pan. Tampri pakavimo plėvelė, polietileninis maišas, popierinis maišas turginis krepšys, sportinis krepšys ar audinys nėra tinkama pakuotė. Jei siuntos pakuotė yra vertinga, ją būtina papildomai E.

matmenys E., kad išvengti apgadinimų. Tinkama pakuotė: skysčiui -metaliniai indai. Daiktams - gofruoto kartono, metalinė, medinė dėžė. Audio, video, buitinė technika turi būti siunčiama gamyklinėje, originalioje pakuotėje, be pašalinių daiktų. Stikliniai, trapūs daiktai turi būti siunčiami tvirtoje, kietašonėje E. matmenys E. su paminkštinimais viduje, be pašalinių daiktų, kurie gali apgadinti daiktą, siunčiant dūžtančius daiktus, būtina paženklint pakuotę; 7.

Esant netinkamam pakavimui Vežėjas neatsako už saugų siuntos transportavimą, nekompensuoja Klientui patirtų nuostolių ir gali pareikšti Klientui pretenziją dėl Vežėjui ar tretiesiems asmenims padarytos žalos.

TORX-E lizdai, matmenys E20 ir E24, 2 komplektai - ASTA

Netinkamas siuntų pakavimas — tai pakavimas, kuris neapsaugo siuntos turinio nuo įprastinių transportavimo pavojų bei neužtikrina, kad transportuojama siunta nepakenktų kitoms siuntoms. Užsakovas yra atsakingas už tinkamą ir saugų Siuntos pakavimą ir prisiima visišką atsakomybę už šių reikalavimų laikymąsi. Siuntos perdavimas kurjeriui: 8. Siunta perduodama kurjeriui iš anksto sutartoje vietoje arba siuntėjo adrese. Kurjeris tą dieną surinkimo prieš atvažiuodamas paimti siunta susisiekia su siuntėju ir sutaria paėmimo laiką.

Popieriaus lapo dydžio formatai ir išmatavimai

Jeigu siuntų surinkimo dieną su siuntos siuntėju neįmanoma susisiekti telefonu, dėl siuntos nepaėmimo atsiradusių nepatogumų įmonė atsakomybės neprisiima. Siuntos atidavimas Gavėjui: 9. Siuntą kurjeris atiduoda iš anksto sutartoje vietoje arba gavėjo adrese. Kurjeris tą dieną pristatymo prieš atvažiuodamas atiduoti siuntą susisiekia su gavėju ir sutaria atidavimo laiką.

E-savitarna » E-savitarna » Privatiems » Omniva - paštomatai

Jeigu pristatymo dieną nei su gavėju, nei su siuntėju neįmanoma susisiekti telefonu, o namuose gavėjo nėra, siuntos pristatymas nusikelia į sekančią planuojamą UAB TORAS LT siuntų dalijimo dieną. Uždrausti vežti daiktai - daiktai bei medžiagos ar produktai, kurie dėl savo cheminių ar fizinių savybių gali sukelti pavojų žmogaus sveikatai, aplinkai ar turtui ir yra įtraukti į Jungtinių Tautų Organizacijos ekspertų komiteto pavojingų medžiagų sąrašą; taip pat, bet kurie daiktai, prekės, medžiagos, kurių vežimas vežimas, išvežimas, gabenimas yra uždraustas pagal valstybės, kurios teritorijoje vykdomas vežimas, teisę, kaip pavyzdžiui: Tabako gaminiai, alkoholiniai gėrimai.

Ginklai ir jų dalys, šaudmenys, sprogmenys ir sprogstamosios medžiagos.

  • Laisvos vietos gali būti mažiau ir jos kiekis gali skirtis atsižvelgiant į daugybę veiksnių.
  • „Jaguar E-PACE“ | Specifikacijos | Jaguar Lietuva

Narkotinės ir psichotropinės medžiagos. Greitai gendantys maisto ir ne maisto produktai. Pinigai, vertybiniai popieriai, taurieji metalai ir brangakmeniai Toksiški ar koroziją sukeliantys tirpalai. Televizoriai, monitoriai.

Suraskite atstovą Papildomai užsakoma įranga ir sąlygos ją užsisakyti gali skirtis, priklausomai nuo automobilio specifikacijų modelio ir varos sistemos ir rinkos, arba norint ją užsakyti gali tekti įrengti papildomą įrangą. Norėdami sužinoti daugiau informacijos, kreipkitės į savo pardavėją arba susikomplektuokite automobilį internete.

Įstatymais draudžiama spausdinta, garso, vaizdo ar elektroniniu pavidalu išsaugota medžiaga. Žmogaus palaikai ar kūno dalys.

Plastikinės dėžės mėsos gaminiams

Daiktai, kurių pervežimui reikalingos specialios temperatūros, oro drėgmės ar kitos sąlygos. Daiktai, kurių pervežimui, išvežimui ar vežimui reikalingi specialūs leidimai ar išskirtinės sąlygos. Daiktai, kurie dėl savo savybių gali pakenkti kitoms siuntoms ar žmonių sveikatai, aplinkai.

TORAS LT turi teisę bet kurioje stadijoje nustatyta tvarka sustabdyti vežimą ir patikrinti E. matmenys E. turinį, jei bus įtarimas, kad E. matmenys E. yra Uždrausti vežti daiktai, kurie gali kelti pavojų žmonių sveikatai ar kitoms siuntoms, arba yra draudžiami vežti kitų valstybių teritorija. Siuntėjo pareiga — užtikrinti, kad siunčiami daiktai atitiktų vyriausybės reglamentus ir įstatymus, taikomus visose šalyse, kurių teritorijomis keliauja siunta.

Klientas sutinka įmonei TORAS LT atlyginti žalą, visas išlaidas bei mokesčius, kuriuos jie gali patirti dėl aptiktų neleistinų siųsti daiktų ir dėl jų siuntimo pažeistų įstatymų ar reglamentų.

TORAS LT įmonė neatsako ir nepriima skundų kompensacijai gauti, jeigu siunta su draudžiamais daiktais vėluoja, yra sulaikoma, prarandama arba jai padaroma žala.

Todėl jeigu nesate tikri, ar daiktas, kurį siunčiate, nepriklauso draudžiamų sąrašui ir norite gauti daugiau informacijos, dar prieš užsisakydami pristatymo paslaugą susisiekite suTORAS LT vadybininkais uabtoras gmail. Jeigu Siunta, kurioje siunčiami Draudžiami siųsti vėlavo, buvo apgadinta arba prarasta gabenimo metu, su tuo susijęs skundas TORAS LT negali būti pateiktas, apmokėjimas už paslaugą taip pat negali būti grąžintas.

Siuntoje radus cigarečių gaminių, taikoma EUR bauda už kiekvieną rastą vnt. Siuntoje radus kitų, nei aukščiau nurodyti draudžiamų vežti daiktų, taikoma EUR bauda už kiekvieną rastą draudžiamą E.

matmenys E. daiktą. Siuntėjo garantija: Toks siuntos grąžinimas neatleidžia Siuntėjo nuo atsiskaitymo su Padeda sportui didinti nari pareigos.

Jei siuntėjas pažeis Sutarties 10 p. Siuntėjas patvirtina ir garantuoja, kad yra tinkamai susipažinęs su nuo m.

Jei už siuntos vežimą bet kurios valstybės muitinė ar kita institucija priskaičiuoja muito, importo ar bet kokius kitus mokesčius, juos papildomai apmoka tos siuntos Siuntėjas. Už žalą dėl prarastų, sugadintų tarptautinių siuntų, vadovaujantis Pasaulinės pašto sąjungos Pasaulinės pašto konvencijos, Pašto korespondencijos bei Pašto siuntinių reglamentų nuostatomis, tačiau kompensacija negali viršyti 40 SDR už siuntą ir 4,50 SDR už kiekvieną siuntos kilogramą SDR yra išvestinė valiuta, kurios santykį su JAV doleriu skelbia Tarptautinis valiutos fondas.

E-savitarna

Nuotraukų prireiks kreipiantis dėl kompensacijos. Patirti netiesioginiai nuostoliai, įskaitant pajamų arba pelno praradimą bei neturtinę žalą, įskaitant reputacijos pablogėjimą, neatlyginami. Klientas per 10 dešimt darbo dienų nuo siuntos išsiuntimo dienos nepateikė raštiškos pretenzijos. Su TORAS LT nesusijusi asmenų veiksmai neveikimas ; Kitos Lietuvos respublikos teisės aktuose ar tarptautinėse sutartyse nurodytos aplinkybės; Siuntėjo supakuotų ir užplombuotų siuntų praradimo ar pažeidimo E.

matmenys E., jeigu pervežimo metu plomba ar firminė apsauginė lipni juosta nepažeidžiama, o pakuotė išlieka vientisa nepažeista ; Išsitrynus vežamose magnetinėse, elektroninėse laikmenose esantiems duomenims.

Skundai ir pretenzijos Užsakovas pretenziją raštu apie apgadintą ar dingusią Siuntą privalo pateikti ne vėliau kaip per 10 dešimt darbo dienų nuo Siuntos pristatymo ar preliminarios Siuntos pristatymo dienos. E. matmenys E. turi pateikti oficialią rašytinę pretenziją TORAS LT aukščiau nurodytu kontaktiniu elektroniniu paštu arba registruotu paštu.

Užsakovas, teikdamas pretenziją, privalo nurodyti užsakymo numerį, Siuntos vertę, E. matmenys E. aprašymą jų turinįpretenzijos priežastis, prekių įsigijimo sąskaitos kopiją ar kitą oficialų prekės įsigijimą patvirtinantį dokumentąkuriame būtų aiškiai pažymėta išskirta apgadintos ir arba prarastos prekės Siuntos vertė, ar daiktai buvo nauji, ar naudoti, taip pat informaciją apie Siuntos siuntėją, gavėją, bei į kokią sąskaitą grąžinti pinigus ir kt.

Užsakovas, teikdamas pretenziją, taip pat turi teisę pateikti Siuntos pakuočių ir arba jos turinio fotonuotraukas, taip pat pateikti kitą informaciją, kuri gali padėti tinkamai išnagrinėti pretenziją. Užsakovas, teikdamas pretenziją, privalo pateikti išsamią informaciją, įskaitant savo asmeninius, jeigu pretenziją teikia fizinis asmuo, ir visus juridinio asmens rekvizitus, tame E. matmenys E. ir atsiskaitomosios sąskaitos numerį, jeigu pretenziją teikia juridinis asmuo.

Jeigu pretenziją teikia juridinis asmuo, pretenzija turi būti pasirašyta Užsakovo juridinio asmens asmens, turinčio teisę pasirašyti tokio pobūdžio dokumentus E. matmenys E. Užsakovas privalo pateikti pretenzijos originalą su tinkamai patvirtintais jos priedais.

Nepateikus reikiamų dokumentų arba juos pateikus vėliau nei per nurodytą terminą, pretenzija nepriimama pagrįstas atmetimas ir nuostoliai neatlyginami. Apgadinta Siunta su visa Pakuote Gavėjo turi būti saugoma bei prieinama patikrinimui pristatymo adresu visą skundo nagrinėjimo laiką. Jeigu siųstas daiktas sugadintas nepataisomai, Gavėjas privalo pristatyti tai patvirtinančią oficialią remonto centro pažymą ar nepriklausomos nuostolių įvertinimo agentūros aktą.

Pretenzijos dėl dingusios Siuntos nagrinėjimas gali būti vykdomas tik gavus Siuntos praradimo faktą patvirtinantį raštą.

Faneros ruošinys Matmenys 4 x 240 x 400 mm

Tarptautinių siuntų pretenzijos nagrinėjimo terminas gali užtrukti iki 90 kalendorinių dienų nuo rašytinės pretenzijos su visais reikalingais dokumentais, gavimo dienos. Ginčus ne teismo tvarka nagrinėjančių institucijų priimti sprendimai neužkerta kelio kreiptis į teismą. Duomenų apsauga: