Ar galima priartinti per 60 metu, Hidrometeorologijos tarnyba: Velykų orų rekordai per 60 metų

Melskis už juos, neužmiršk, kad yra visokių būdų! Ketvirtas dar kažką moka daryti… Bet svarbiausia — savo dvasioje išlaikyti nuostatą, kad aš visa darau dėl Kristaus ir dėl žmonių.

Statymo kamera yra pagalbinė sistema, įjungiama pasirinkus atbulinės eigos pavarą.

20 pastaba „Ultra Camera“: geriausi nustatymai

Išjungtos kameros suaktyvinimas Jei įjungiant atbulinės eigos pavarą kameros funkcija būna išjungta, ją galima suaktyvinti taip: Paspauskite CAM - ekrane rodomas esamas kameros vaizdas. Nuostatos keitimas Numatytoji nuostata: kamera suaktyvinama įjungus atbulinę pavarą. Pasukite TUNE, norėdami pasiekti norimą parinktį.

Kablys Kamerą galima veiksmingai panaudoti prisikabinant priekabą. Priartinimas Pageidaujant manevruoti tiksliau, kameros vaizdą galima priartinti: Paspauskite CAM arba pasukite TUNE- pakartotinai spaudžiant arba sukant, grįš įprastas vaizdas.

Jei yra daugiau variantų, jie pateikiami ciklu - spauskite arba sukite tol, kol atsiras pageidaujamas kameros vaizdas. Automatinis priartinimas Automobiliuose su pagalbine statymo sistema ir vilkimo kabliu, Automatic zoom taip pat yra kaip variantas kameros meniu.

Pasirinkus šį variantą, kamera automatiškai priartina vilkimo kablį kai automobilis artėja prie objekto ar priekabos. Apie tai, kaip aktyvuojamas meniu variantas, žr.

Susiję straipsniai.